"Maak van oud gemeentehuis géén horecazaak"

Kasteel De Mot, het oud-gemeentehuis van Ternat, zal worden omgebouwd tot '1719' : een project dat onder andere een horecazaak omvat. De plannen kregen dinsdagavond groen licht van de gemeenteraad. Oppositiekartel CD&V en Volks stemde om verschillende redenen tegen. De andere oppositiepartij, N-VA, steunt het project zelf wel maar is zeer ontevreden over de gang van zaken.

Even recapituleren : 'Kasteel De Mot', het oude gemeentehuis van Ternat, staat sinds de verhuis van het nieuwe administratieve centrum, er vlak naast, leeg. Het gemeentebestuur lanceerde een jaar geleden een oproep om het gebouw een nieuwe invulling te geven. [Archief : Ternat zoekt nieuwe bestemming voor beschermd gemeentehuis]

Er kwamen twee voorstellen binnen. De voorkeur van de jury ging uiteindelijk naar het project '1719', genoemd naar het bouwjaar van het kasteeltje. Het project omvat onder andere op de gelijkvloerse verdieping een horecazaak. Op de eerste verdieping zal ruimte komen voor startende ondernemers en vergaderplaatsen. De zolderverdieping is voorzien voor logies. Een mysterieus tipje van de sluier via de Facebookpagina van 1719.

Oorlogsburgemeesters

'1719' kreeg gisterenavond groen licht van de meerderheid van de Ternatse gemeenteraad. Oppositiekartel CD&V en Volks stemde om verschillende redenen tegen. Het kartel had een publieke invulling voor het sinds 1958 beschermde gebouw voor ogen en ziet er dus liever helemaal géén horecazaak komen. "Het is een gebouw met een rijke lokale geschiedenis, waar vele lokaal-historische beslissingen zijn genomen", aldus CD&V en Volks. "Het is reeds van 1845 in gebruik als gemeentehuis en heeft dienst gedaan tijdens de twee wereldoorlogen voor de oorlogsburgemeesters. Het gebouw bulkt van de geschiedenis en wij kunnen ons er niet mee verzoenen dat dit een horecazaak zal worden."

Publiek debat

Het stemt CD&V en Volks bovendien niet dat deze herbestemming tot stand is gekomen zonder enige inspraak van de gemeenteraad. "Plots verschijnt er een oproep tot kandidaatstelling zonder enig debat in de gemeenteraad, laat staan in enig ander gemeentelijk forum", klinkt het. "Voor ons moet de invulling deel uitmaken van een publiek debat, waar de Ternattenaar inspraak krijgt en er een door de gemeenschap gedragen invulling kan gegeven worden. Dit kon voor ons een voorbeeld zijn van een invulling die gestoeld is op inspraak."

"Een nieuwe invulling kan voor ons dus alleen publiek zijn, zoals de voormalige gemeentehuizen van Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek", aldus CD&V en Volks. "Er zijn tal van mogelijkheden. Zo zou het archief van de Heemkring er een plaats kunnen krijgen. Of er kan gebruik van gemaakt worden voor de CADO (collectieve autonome dagopvang) , waarvoor het OCMW een gebouw wil aankopen."

Ook met de erfpachtovereenkomst gaat CD&V en Volks helemaal niet akkoord. "De maandelijkse huurprijs wordt door de officiële schatting op 1.150 euro gebracht. De erfpachtovereenkomst bepaalt echter een canon van 1 euro voor 50 jaar."

Veel succes

Ook oppositiepartij N-VA stemde tegen maar is zeker wel te vinden voor het project zelf. "Vooreerst vonden en vinden wij het project dat de wedstrijd (terecht) won zeer waardevol maar ook zeer uitdagend en wensen wij de winnaars alle succes toe", aldus Sven De Paepe van N-VA. "De bezwaren die wij over het dossier hadden gingen dan ook helemaal niet over de inhoud maar eerder over de door de meerderheid gevolgde werkwijze."

"Als jonge nog idealistische partij hebben wij vooral een probleem met het feit dat de hele procedure van oproep, wedstrijd, voorwaarden, jury en toekenning volledig buiten medeweten van de gemeenteraad gebeurde. De toekenning achter gesloten deuren gebeurde al in december 2016 en dan zes maand later krijgen alle raadsleden de vraag om snel even een erfpachtovereenkomst goed te keuren?"

Duurtijd verkorten

Een overeenkomst die volgens N-VA met haken en ogen aan elkaar hangt. "Inhoudelijk wilden wij vooral een verkorting van de duurtijd van vijftig (50) jaar zien en een objectieve waardebepaling van het pand gekoppeld aan de voorwaarden waaraan de uitbaters moeten voldoen opdat de gemeente het pand gratis ter beschikking stelt", gaat De Paepe verder. "Deze voorwaarden bestaan uit een aantal sociale en gemeenschapsvoorzieningen naast de commerciële uitbating.  Wij vroegen en vragen dat er duidelijke en praktische voorwaarden en verplichtingen aan de overeenkomst toegevoegd worden, desnoods opschortend of ontbindend als die niet voldaan worden. Duidelijke afspraken maken goede vrienden..."

Bestemmingswijziging

Bovendien laat de gemeente volgens N-VA nog een steek vallen door op voorhand geen bestemmingswijziging aan te vragen. "Een wijziging die nodig en moeilijk is voor een horeca uitbating. Een dergelijke aanpak kan voor ons echt niet en ondanks onze steun voor het project werden we hierdoor bijna gedwongen om tegen te stemmen", sluit De Paepe af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?