Ternat zoekt nieuwe bestemming voor beschermd gemeentehuis

Het gemeentebestuur van Ternat is op zoek naar een nieuwe bestemming voor het oude beschermde gemeentehuis 'Kasteel De Mot'.

Het oude gemeentehuis van Ternat (Kasteel De Mot) staat door de verhuis naar het nieuwe administratieve centrum leeg. Het gemeentebestuur wil het een nieuwe bestemming geven en biedt geïnteresseerde kandidaten de kans om hun businessplan voor te leggen. Heb je interesse en originele ideeën die passen in het onderstaande concept? Stuur dan tegen uiterlijk 7 november 2016, onder gesloten omslag, je gegevens en businessplan naar:  Gemeentebestuur Ternat / t.a.v. College van burgemeester & schepenen / Gemeentehuisstraat 21 1740 Ternat

Concept

Het voorgestelde concept van uitbating en de mate waarin dit een meerwaarde is voor Ternat:

- kwaliteit van het voorgestelde concept: zijn er voldoende elementen opgenomen die garanderen dat er een kwaliteitsvol initiatief uit kan groeien?
- relatie met het beschermde gebouw en de omgeving (plein, gemeentehuis, boomgaard, markt...): draagt het concept bij aan deze omgeving, hoe wordt het gebouw opgewaardeerd?
- uniciteit: is het voorgestelde concept nieuw (voor Ternat) en voegt het iets toe aan de bestaande initiatieven?
- marktverbredend: boort het voorgestelde concept een nieuw publiek aan en is het een aanvulling / versterking voor de bestaande horeca, eerder dan concurrentie?
- ecologie / duurzaamheid: is het voorgestelde concept een voorvechter / inspirator op dat vlak?
. leveranciers korte keten
. vegetarische alternatieven
. hergebruik / recyclage van gebruikte materialen
- fairtrade: indien er producten worden gebruikt die niet lokaal kunnen worden gemaakt, wordt er dan voor fairtrade-varianten geopteerd?
- link met de gemeenschap: in welke mate worden er bruggen gebouwd met gemeentelijke actoren / verenigingen / handelaars / initiatieven?
- kindvriendelijkheid
- inhaken op gemeentelijke initiatieven / doelstellingen / plannen / missing links: draagt het project bij aan waar vandaag al wordt op ingezet in de gemeenschap? Voegt het er iets aan toe?

Uitvoering
- partners / partnerschappen
- businessplan
- ervaring
- referenties

Het gemeentebestuur heeft een jury samengesteld die een kandidaat moet kiezen om het voormalig gemeentehuis open te houden. Deze jury wordt gevormd door iemand uit de culturele sector, iemand uit het lokale gemeenschapsleven en een financiële expert.

(Foto : Inventaris Onroerend Erfgoed)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?