‘LVB schendt inzagerecht oppositie’

De gouverneur verzoekt het gemeentebestuur van Pepingen om aan de oppositie de documenten die ze vragen te bezorgen. “De beslissing van het college om de aangepaste startnota voor het fietspadendossier in de Eikstraat niet te bezorgen aan de oppositie, is bijgevolg onwettig.”

Het Pepingse schepencollege weigerde de CD&V, DVP & N-VA-oppositie op 5 juli 2021 inzage in de startnota voor het fietspadendossier in de Eikstraat.

Op grond van het decreet over het lokaal bestuur hebben gemeenteraadsleden recht op inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen, alsook het recht op bekomen van een afschrift.

De oppositie diende klacht in bij de provinciegouverneur die de oppositie op 8 oktober 2021 gelijk gaf. De provinciegouverneur argumenteerde dat de startnota voor het college definitief was om te kunnen worden overgemaakt aan de projectstuurgroep en om te dienen als discussietekst op een volgende vergadering, dus kon de tekst volgens het gemeentedecreet perfect worden overgemaakt worden aan de oppositie.

Eerder dit jaar gaf de gouverneur de oppositie ook al gelijk na een klacht over mondelinge vragen op de gemeenteraad.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?