Lustrumviering Marnixring "Land van Gaasbeek'

GOOIK - In het aangename kader van "t Krekelhof" vierden de leden van Marnixring 'Land van Gaasbeek' hun 25 jarig bestaan. Bij de aanwezigen ook leden van de omringende Ringen, zoals 'Asse-Hoppeland' 'Dilbeek', 'Aalst' en 'Leuven'.

Marnixring heeft haar roots in het nabijgelegen Voorde. In 1967 kwam een aantal personen bijeen in het restaurant 'De Kalvaar' en dit leidde tot de formele stichting van de vereniging zonder winstoogmerk MARNIXRING op 3 december 1968.

 Marnixring is een serviceclub welke naast dienstvaardigheid tot doel heeft de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te verspreiden en te behartigen.

 De naam Marnixring verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde. Marnixring Internationale Serviceclub vzw bestaat op dit ogenblik uit een zestigtal 'ringen' en telt meer dan 1300 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika.

Marnixring 'Land van Gaasbeek' werd formeel op 5 juni 1988 als 41 ste Ring  boven het doopvont gehouden en was voorbehouden voor mannen. Het is de verdienste van Geert De Cuyper, om na een vurig debat met zijn bestuur, dames in het genootschap op te nemen.

Huidig voorzitster Magda Lambrecht bracht in haar verwelkomingswoord hieraan hulde. Zij benadrukte dat Marnixring 'Land van Gaasbeek' geen denktank noch actiegroep is maar eerder een werkgroep.

Zo leverden zij reeds 2 maal ondersteuning aan de muziekacademies van Gooik, Lennik, Roosdaal en Ternat en stonden zij ook achter uitgaven van het Massiusfonds. Vele jaren hebben ze samen met Marnixring 'Dilbeek' hun inbreng geleverd aan de Gordel.

Voorzitter van Marnixring Internationale Serviceclub vzw, Jan Verleysen ,wees in zijn toepspraak op het dynamisme van 'Land van Gaasbeek', op de groei van de Marnixring met vermelding van opstartende Ringen maar benadrukte tevens dat Marnixring geen politiek genootschap is.

Het fluitkwartet 4beauforte (vier enthousiaste fluitisten uit het Lemmensinstituut te Leuven) zorgde voor de muzikale omkadering.

Na de maaltijd was het tijd om het woord te geven aan de gastspreker van de avond Prof. Hendrik Vuye die een uiteenzetting over de zesde staatshervorming gaf.

Foto’s : RVD


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?