Lokaal Bestuur werkt verder aan opwaardering stationsbuurt

De opwaardering van de stationsbuurt is één van de speerpunten van het meerjarenplan van Lokaal Bestuur Denderleeuw. De werken aan het stationsgebouw, de transformatie van het stationsplein naar een ontmoetingsplein en een creatieve invulling voor het aangekochte leegstaande handelspand in de Stationsstraat, vormen een duurzame oplossing om van de stationsbuurt een aangename en levendige woon- en handelsomgeving te maken.

 “De stationsbuurt kent een verouderd woningbestand, leegstand en is niet altijd even aantrekkelijk. Het is onze ambitie om hier een aangename en levendige woon- en handelsomgeving te maken”, zegt schepen Yves De Smet. “Inmiddels heeft NMBS de werken aan het stationsgebouw aangevat. Tegen 2026 krijgt het station een totale make-over zodat het gebouw maximaal toegankelijk is voor de reizigers. Nadat de werken aan perron 1 afgerond zijn, zal het stationsplein volledig parkeer- en verkeersvrij worden gemaakt en omgetoverd worden naar een ontmoetingsplek met groene eilandjes, zitelementen en ruimte voor kleinschalige evenementen.”

 

“Een aangename en levendige woon- en handelsomgeving kan niet enkel gecreëerd worden door de opwaardering van het stationsgebouw en het stationsplein. Om pijnpunten zoals de toenemende leegstaand in de stationsomgeving en het gebrek aan beleving in de stationsbuurt aan te pakken, moet er op straat- en zelfs pandniveau gewerkt worden,” vertelt schepen Jan De Nul. “Het aantal opportuniteiten om op die manier aan de slag te gaan zijn echter schaars. Als lokaal bestuur willen we daarom elke kans die zich aanbiedt grondig onder de loep nemen en bekijken of dit binnen de toekomstvisie van de ontwikkeling van de stationsbuurt past. De aankoop van het leegstaande handelspand in de Stationsstraat 33-35 past dan ook perfect binnen dit plaatje. Door de ligging heeft het gebouw heel wat potentieel. Toen de opportuniteit zich voordeed om dit pand aan te kopen, hebben we niet getwijfeld.”

 

Schepen De Nul gaat verder: “De aankoop past ook binnen het detailhandelsplan Denderleeuw. Door projectpartners Solva, Unizo en de provincie Oost-Vlaanderen werd een economische, ruimtelijke en vastgoedanalyse van Denderleeuw uitgevoerd wat tot de opmaak van het integraal detailhandelsplan van Denderleeuw heeft geleid. In dit detailhandelsplan zijn acties opgenomen waarbij we het centrum willen profileren als hotspot, de leegstand willen aanpakken en de beleving in de buurt willen verhogen en faciliteren. De aankoop draagt hier dus tot bij.”

 “Het houdt hier echter niet bij op. Via een projectoproep door  VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) schreven we succesvol in op een begeleidingstraject door een ‘profploeg’ die ons kan helpen bij onze ambitie om opnieuw dynamiek te brengen in de stationsomgeving. Concreet biedt VLAIO ons een expertenteam aan, een groep experten uit 10 Vlaamse bedrijven, waarvan we de expertise kunnen inzetten bij de invulling en uitstraling van het handelspand dat we aangekocht hebben. Hierbij willen we onder meer een participatietraject opstarten met de buurtbewoners om draagvlak te creëren en om de financieringsopties te bepalen”, besluit schepen De Smet.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?