Liedekerke ziet indeling als ‘hoogdynamische woonkern’ zitten

Tijdens de gemeenteraad van 21 april en met name na bespreking van het punt over het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant, werden alle politieke partijen uitgenodigd tot een overleg over de indeling van onze gemeente in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. De fracties van Open Vld, CD&V-plus, N-VA en Vooruit kwamen samen om advies uit te brengen over de voorgestelde kernselectie van Liedekerke.

 De gemeenteraad verklaart zich akkoord om ingedeeld te worden als hoogdynamische woonkern, in de mate dat volgende elementen voldoende aandacht krijgen:

− verdere ontwikkeling en verdichting van de stationsomgeving is niet prioritair; 

− maximaal behoud van de bestaande groene ruimten; 

− ontwikkeling van de binnengebieden in het centrum is noodzakelijk; 

− de bevolkingsaangroei moet beheersbaar blijven.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?