14 maanden na het voorstel voert Lennik eindelijk zorgparkeren in

De gemeenteraad keurde een gebruiksreglement zorgparkeren goed. Met het gemeentelijk initiatief Zorgparkeren kan een bewoner door middel van een Zorgparkeer-sticker de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrij aanbieden aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorgverstrekker die hiervan gebruik wil maken, moet in het bezit zijn van een zorgparkeerkaart.

Om het dokters, thuisverplegers en andere zorgverstrekkers gemakkelijker te maken om een parkeerplaats dicht bij de woning van hun patiënt te vinden, voert de gemeente Lennik het systeem van zorgparkeren in. Een zorgparking is een parkeerplaats voor een oprit of garage van een woning die de inwoners ter beschikking stellen speciaal voor zorgverstrekkers. Het systeem van zorgparkeren werd goedgekeurd op de gemeenteraad van woensdag 27 april 2022 en zal vanaf 1 juni operationeel zijn.

Zorgparkeren maakt het voor inwoners mogelijk om de parkeerplaats voor hun eigen oprit of garage ter beschikking te stellen aan zorgverleners tijdens hun huisbezoeken. Daardoor vinden huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers makkelijker een parkeerplaats dicht bij de woning van hun patiënten. Dit levert hen per patiënt wel 5 tot 10 minuten tijdswinst op om hun patiënten goed te verzorgen.

14 maanden

Het is Erik O (Lennik²-N-Va) die 14 maanden geleden, tijdens de gemeenteraad, voorstelde om zorgparkeren in te voeren. “Ik stel vast dat dit punt eindelijk op de gemeenteraad is gekomen. Ik ben absoluut niet tegen dit punt, integendeel ik stelde het nu reeds 14 maanden geleden zelf voor. Graag even situeren. In volle coronacrisis stelde ik dit “zorgparkeren” voor. Voornamelijk in de kernen van de gemeente waren er problemen voor de zorgverstrekkers om op een veilige plaats hun auto achter te laten en dit onmiddellijk in de nabijheid van hun patiënten. Bovendien is het nog gratis ook. Dit werd zeer goed onthaald bij de zorgverstrekkers en personen die zorgen nodig hadden.”

Maar het dossier sleepte zeer lang aan. “Ik moest er vorige maand zelf naar informeren om te weten wanneer dit eindelijk zou in orde zou komen. Ondertussen is de coronacrisis sterk teruggedrongen. Dat men over dit regelement 14 maanden doet om het op de gemeenteraad te krijgen, wetende dat dit al in voege is in andere gemeenten en het heel makkelijk was geweest om hun reglement gewoon over te nemen. Bovendien wordt in het de tekst van het punt, zoals het voor lag, nergens vermeld dat dit ‘zorgparkeren’ een initiatief was van de oppositie, wat ,mij betreft, van weinig respect getuigt voor de oppositie.” Erik O onthield zich bij de stemming omdat dan zijn toelichting moet opgenomen worden in het verslag van de gemeenteraad.

Update: de formaliteiten:

Hoewel de zorgparkeerstickers vanaf 1 juni pas verzonden zullen worden, kunnen inwoners vanaf nu via https://www.lennik.be/zorgparkeren reeds een zorgparkeersticker aanvragen om aan te duiden dat zij een zorgparking beschikbaar hebben. Zorgverleners kunnen dan weer een zorgparkeerkaart aanvragen en zo van de zorgparking gebruik maken.

Zorgparkeerkaart
Enkel zorgverleners met een zorgparkeerkaart kunnen tijdens hun huisbezoek gebruik maken van de aangeduide zorgparkeerplaatsen. De voorwaarde voor een zorgparkeerkaart is dat zij beschikken over een RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs uitgereikt door de Vlaams Gemeenschap. Wanneer zij van de zorgparkeerplaats gebruik maken, moeten de zorgverleners hun zorgparkeerkaart goed zichtbaar achter de voorruit van de wagen leggen. Op de zorgparkeerkaart staat de naam en gsm-nummer van de zorgverlener genoteerd. Moet de aanbieder van de plaats toch plots vertrekken met de eigen wagen dan is de zorgverlener steeds bereikbaar. De maximale parkeertijd is beperkt tot 45 minuten. De kaart kan gratis online aangevraagd worden via https://www.lennik.be/zorgparkeren en blijft 2 jaar geldig.

Zorgparkeersticker
De zorgparkeersticker kan online aangevraagd worden via https://www.lennik.be/zorgparkeren of aan het onthaal van het gemeentehuis afgehaald worden.

“Het zorgparkeren moet er voor zorgen dat zorgverleners makkelijker een parkeerplaats vinden voor het uitvoeren van thuisbezoeken. Zo zijn mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg zeker dat ze deze zorg op tijd kunnen ontvangen. Begin juni wordt het systeem operationeel.” vertelt schepen van mobiliteit Yves De Muylder.

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?