Liedekerke levert omgevingsvergunning af voor LIDL en 32 woningen

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 juni 2020 de aanvraag van een projectontwikkelaar voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een LIDL met aansluitend 32 woningen vergund. Tegen de bouw is er heel wat protest gerezen.

In een persbericht licht het schepencollege de beslissing toe. “Op aangeven van diverse adviesverleners en na kennisname van bezwaren, geuit tijdens het openbaar onderzoek, heeft de gemeente de aanvragers verzocht het aanvraagdossier bij te sturen. De aanvrager heeft hier positief gevolg aan gegeven, het dossier aangepast en technisch verfijnd. De behandelingstermijn werd verlengd om de adviesinstanties de mogelijkheid te bieden nieuw advies uit te brengen. Door de aanpassingen hebben onder andere het Comité voor Kleinhandel en het Agentschap Natuur en Bos hun eerste ongunstig advies bijgesteld tot een gunstig advies.”

Het college meent dat hierdoor de aanvraag in overeenstemming is gebracht met de beleidsvisie en het goedgekeurde ruimtelijk structuurplan.

Foto: Lidl


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?