Drie voertuigen in beslag genomen tijdens arrondissementele controleactie

De Lokale en Federale Politie hebben op dinsdag 16 juni een grootschalige controleactie gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het was de eerste keer dit kalenderjaar dat een dergelijke 'FIPA'-actie georganiseerd werd, gezien de vorige werd uitgesteld omwille van de coronacrisis. Drie voertuigen werden in beslag genomen en zeven rijbewijzen werden ingetrokken. Bovendien werd er 39 gram cannabis en 13 gram hasj inbeslaggenomen.

Op dinsdag 16 juni 2020 bundelden de lokale en federale politiediensten in het arrondissement Halle-Vilvoorde hun krachten voor een grootschalige controleactie. Deze zogenaamde 'FIPA'-actie was in de eerste plaats gericht op woninginbraken, home-jackings en rondtrekkende dadergroepen, en secundair op (verkeers-) criminaliteit in het algemeen. Daarnaast was er ook verhoogde aandacht voor de problematiek van de illegale transmigratie, in het bijzonder in de buurt van de snelwegparkings.

Eerste 'FIPA'-actie van 2020

Als gordel rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het arrondissement Halle-Vilvoorde geconfronteerd met verschillende criminaliteitsvormen met een zware impact voor de bevolking, zoals woninginbraken. Inbraken in woningen en andere gebouwen maken dan ook deel uit van de lijst van fenomenen die volgens de bestaande zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) prioritair door de politiediensten moeten worden aangepakt.

In de strijd tegen deze criminaliteitsfenomenen worden op lokaal en regionaal niveau talrijke acties opgezet. Ook op het arrondissementele niveau worden deze fenomenen aangepakt door het organiseren van grootschalige acties op de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Bij een dergelijke 'FIPA'-actie (Full Integrated Police Action) worden middelen en personeel van de Lokale Politie en van de verschillende diensten van de Federale Politie gezamenlijk en geïntegreerd ingezet.

Op initiatief van de Coördinatie- en steundirectie (CSD) van de Federale Politie Halle-Vilvoorde, in overleg met de politieoverheden en de lokale en federale politiediensten van het arrondissement, werd de eerste FIPA-actie 'Corona - Exit' van 2020 georganiseerd. De eerste voorziene actie op 13 maart werd geannuleerd wegens de uitbraak van de coronapandemie.

Dergelijke acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders toe, en dragen bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

Resultaten

De actie vond plaats in de late namiddag en avond op dinsdag 16 juni . Tijdens patrouilles en aan controleposten aan de belangrijkste verbindingswegen en op- en afritten van de autosnelwegen, werden in totaal 489 voertuigen en 286 personen gecontroleerd, alsook 1350 voertuigen via mobiele ANPR.

Eén persoon met ziektesymptomen werd bestuurlijk aangehouden. Drie voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren. Er werd eveneens 39 gram cannabis en 13 gram hasj inbeslaggenomen.

In het kader van de verkeersveiligheid werden er 386 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Er werden zeven rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed van alcohol.

Er konden geen inbreuken vastgesteld worden inzake transmigratie of illegaal verblijf, noch werden er inbreuken vastgesteld tegen de coronamaatregelen.

Grote inspanningen van de Geïntegreerde Politie in Halle-Vilvoorde

Aan deze actie namen negen lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde deel, alsook de Luchtvaartpolitie van de nationale luchthaven van Zaventem. De actie werd gecoördineerd vanuit het Communicatie- en informatiecentrum (CIC) te Leuven. Ter ondersteuning van de arrondissementele actie zette de Federale Politie bijkomende middelen en personeel in, waaronder een helikopter van de dienst Luchtsteun, personeel van het Communicatie- en informatiecentrum (CIC) Vlaams-Brabant en de Coördinatie- en Steundirectie (CSD). Voor bijkomende expertise kon een beroep gedaan worden op de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Halle-Vilvoorde.

De Coördinatie en steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde is een afdeling van de Federale Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n CSD gevestigd, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK) vallen onder deze directie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?