Lennikse koekenbedeling laatste keer gehouden door OCMW-raadsleden

In de refter van de basisschool van het Sint-Godelieve Instituut had woensdag de traditionele jaarlijkse koekenbedeling aan de schoolkinderen van Sint-Martens-Lennik plaats.

Dat gebeurde voor de laatste keer door OCMW-raadsleden van zowel LijstBurgemeester en N-VA - Lennik Kwadraat als CD&V. Voor de laatste keer door raadsleden van het OCMW omdat deze afzonderlijke organisatie opgaat in het gemeentebestuur vanaf 2019. Of/hoe het nieuwe gemeentebestuur het legaat uit de jaren 1533 voortzet, valt af te wachten.

Maar voor de kinderen van het Sint-Godelieve-Instituut was het een mee genomen verrassing. Zij mochten op de speelplaats knabbelen van zo een 500 koffiekoeken.

Eeuwenoude stichting

Het OCMW steunt zich op een oud verhaal. “Het voorname echtpaar Pipenpoy had twee kinderen: Jan Pipenpoy van Pede, heer van Bossuyt, schepen van Lennik, die woonde op ’t hof ten Berg te St. Gertrudis Pede, en Hendrik Pipenpoy, schepen van Lennik. Toen Jan van Pede en Hendrik Pipenpoy de ouderlijke goederen verdeelden, stichten zij tevens een jaargetijde voor hun ouders in de kerk van Lennik. Bij deze stichting (bedrag voor een bepaald doel) hoorde een broodbedeling van twee mudden (schepbakken) tarwe aan de armen van Lennik”.

“De stichting gaat terug tot 20 oktober 1533. Alleen werden in het scenario de ‘huysarmen’ vervangen door kinderen. Waarom de dag van de bedeling van witte donderdag naar aswoensdag werd verplaatst, blijft een raadsel. Het voorgeschreven jaargetijde in de kerk is in de vergetelheid geraakt, maar de broodbedeling wordt in ere gehouden. Dit verhaal toont aan hoe belangrijk en waardevol het parochiaal kerkarchief is voor de kennis van de plaatselijke geschiedenis in voor de verklaring van aloude gebruiken”.

In de volksmond werd rond deze gebeurtenis een legende geweven: “Op zekere winterdag verdwaalde een vreemdeling in het gehucht Bossuit. Hij viel uitgeput neer in een gracht en zou ongetwijfeld ondergesneeuwd en bevroren zijn indien een groep kinderen hem niet had ontdekt. De kinderen brachten hem onder, en de man kwam de ontbering te boven. Uit erkentelijkheid voor zijn redding liet de vreemdeling op de schepenbank van de beide Lenniken een stichting inschrijven waarbij bepaald werd dat jaarlijks, op aswoensdag, gratis brood zou uitgedeeld worden aan de schoolkinderen,” zo luidt de legende.

Ingezonden foto’s

Zie ook:

2017

afgeslankt

Traditie uit 1533

Eeuwenoude traditie

Doodsteek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?