Broodbedeling Sint-Martens-Lennik is eeuwenoude traditie

LENNIK – De afschaffing van de jaarlijkse koekenbedeling aan schoolkinderen, door het Lennikse OCMW,  heeft de nationale media gehaald. OCMW-raadslid Ernest Vankelecom (N-VA-Lennik²) heeft op de OCMW-raad een protestnota neer gelegd. Joris De Beul van de Andreas Masiuskring haalt bewijzen boven, dat de traditie wel degelijk terug gaat tot in 1533.

De meerderheid gaf op de jongste gemeenteraad toe dat er in het meerjarenplan van het OCMW geen geld meer voorzien was voor de jaarlijkse koekenbedeling. Raadslid Erik O (N-VA-Lennik²) had daarover een vraag gesteld in de gemeenteraad. Ernest Vankelecom las op de OCMW-raad van dinsdagavond een protestnota voor. “Ik ben geboren in 1939 en heb de bedeling er ieder jaar weten door gaan. Alleen over de oorlogsjaren ben ik niet zeker, want dan was ik nog te jong. Ik stelde de vraag aan de raad of deze traditie zo maar kan afgeschaft kan worden zonder een beslissing van de OCMW-raad. Ik heb de indruk dat geen enkel ander OCMW-raadslid voeling heeft met deze traditie uit Sint-Martens”, zegt Vankelecom.

Hoopvol

Toch is Vankelecom nog hoopvol. “De raadsleden hebben aandachtig geluisterd, ook de nieuwe OCMW-voorzitter. De meerderheid heeft beloofd dat ze het gingen bekijken. Er zal wel snel een beslissing moeten komen want het tijdstip nadert snel. Dat is de eerste schooldag volgende op Aswoensdag. Ik heb er de raad op gewezen, dat als er van uit het OCMW niets ondernomen wordt, wij zelf iets gaan doen”. Merkwaardig genoeg was het Nestor Evens (CD&V) die op de gemeenteraad van maandagavond de traditie in twijfel trok. Evens is dinsdag aangesteld als OCMW-voorzitter.

Masiuskring

Ondertussen bleven ook de Lennikse historici niet bij de pakken zitten. Volgens Joris De Beul van de Andreas Masiuskring gaat het om een unieke traditie, die terug gaat tot de zestiende eeuw. “In die periode was het niet zo uniek, want toen waren er ‘Armentafels’ of Tafels der Heilige Geest’, die gefinancierd werden door opbrengsten van hun bezittingen en schenkingen van begoede inwoners. Toen verbleef de familie Pipenpoy in het Waterhof in Sint-Martens-Lennik.  Die familie had aanzien en leverde onder meer een schepen voor de stad Brussel. De mensen geloofden toen dat ze hun hemel konden verdienen door schenkingen te doen.  In Sint-Martens-Lennik is zo een schenking gedaan met de bedoeling brood uit te delen aan de armen”, vertelt Joris De Beul.

Als er zo een legaat is vast gesteld dan moeten de rechtsopvolgers, eerst de COO en later het OCMW, die opdracht van de  ‘Armentafel” verder zetten.  “Er is ooit een rekening gevonden van de ‘Armentafel’ van Sint-Martens-Lennik, waar in er verwezen wordt naar de schenking van die familie. Dat blijkt ook uit opzoekingswerk van Piet Borremans. De rekening is gevonden op de zolder van een toenmalige COO-ontvanger. Deze informatie haalt Piet uit de rekening van de armentafel uit 1627, vroeger bewaard in de pastorie van SML, sinds enkele jaren overgebracht naar het Rijksarchief in Leuven. Het OCMW heeft dus verder gezet wat door die schenking is op gedragen. Het is natuurlijk intussen geëvolueerd naar folklore of een herdenking van een oud gebruik”, zegt Joris De Beul.

Spijtig

De heemkundige kring de Andreas Masiuskring betreurt de beslissing van het Lennikse OCMW. “We vinden het spijtig dat een oude en mooie traditie verloren gaat. “Deze bedeling doet ons bijvoorbeeld even denken aan hoe de armenzorg evolueerde”, besluit Joris De Beul.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?