Lennikse jaarmarkt in afgeslankte versie

 Op zaterdag 21 november 2020 gaat er een sterk afgeslankte versie van de 71ste Lennikse jaarmarkt door. Dit door de stilaan gekende “Corona-reden”. Het jaarmarktboekje houdt al zeker wel stand en wordt een bijzondere uitgave.

“Tot onze grote spijt weliswaar moeten we de jaarmarkt afslanken, maar nood breekt wet. Hoe het in zijn werk zal gaan, zal in een gezamenlijke persmededeling met het gemeentebestuur meegedeeld worden.
Steeds moet men wel in het achterhoofd houden dat de activiteiten die nog doorgaan op het laatste moment kunnen worden afgeblazen indien de toestand ons dit zou opleggen”, licht secretaris Erik O toe.

Advertentieboekje

“Ons overbekende jaarmarktboekje met advertenties verschijnt wel en het wordt een zeer  speciale uitgave. Laat ons zeggen een Corona-speciale editie. Dankzij financiële steun van de gemeente kunnen de adverteerders een korting krijgen van 55 €. Dit houdt in dat eigenlijk een vierde van een bladzijde gratis is”, zegt Erik O.

De gemeente en het jaarmarktcomité geven op die manier de plaatselijke handelaars een ruggensteuntje in dit moeilijk jaar. Dit voordeel is weggelegd voor alle handelaars en zelfstandigen en firma’s die vroeger reeds hebben geadverteerd in het advertentieboekje.

Deze firma’s worden via brief verwittigd. Men kan hierover meer vernemen op de website www.jaarmarktlennik.be . Op deze site kan men rechtstreeks inschrijven voor een advertentie en deze doorsturen. Deze werkwijze heeft de voorkeur, ook gelet op de corona-maatregelen  en kan via het email-adres erik@jaarmarktlennik.be . Op dit e-mail adres kan men ook meer info vragen in verband met deze actie.

Indien men geen brief zou ontvangen kan men gewoon via de voorgaande adressen met ons contact opnemen. De inschrijvingen worden afgesloten op 15 september 2020.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?