Lennikse gemeenteraad veroordeelt Russische inval en belooft steun aan Oekraïense bevolking

Op voorstel van gemeenteraadslid Erik O (Lennik Kwadraat-N-VA) begon de Lennikse gemeenteraad met een minuut stilte naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Op de agenda stond ook een motie van oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-Lennik-Kwadraat) over hetzelfde onderwerp. In haar motie vroeg Kristien Van Vaerenbergh de veroordeling van de Russische inval en betuigde de gemeenteraad steun aan Oekraïne.

 De meerderheid legde als reactie amenderend een motie op tafel van de Europese Koepel van Steden en Gemeenten die onder andere ook in Halle werd gestemd. De oppositie hekelde dat deze tekst uitsluitend in het Engels beschikbaar was zodat hij voor vele inwoners niet begrijpbaar zou zijn. Ter plaatse werd dan snel een Nederlandse vertaling voorzien door voorlezen en projectie waardoor de motie toch kon gestemd worden.

"De tekst die de bestuurscoalitie voorlegde, is een flagrante inbreuk tegen de taalwetgeving in bestuurszaken. Alle teksten op de gemeenteraad moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Het is klaar en duidelijk dat het weer kunst- en vliegwerk is geweest op het gemeentehuis om onze motie te kelderen. Het stond niet op intranet, ze hebben het rap afgedrukt zonder te vertalen. Ik slaagde er in om in 1 minuut tijd via Google Translate een aanvaardbare versie van die tekst te maken", vult Erik O aan.

 “De motie verwerpt de Russische inval die een aanslag is op de Westerse vrije waarden maar belooft ook steun aan de Oekraïense bevolking tijdens deze grootschalige humanitaire crisis”, besluit Kristien Van Vaerenbergh.

Amendement - Verklaring van de Europese koepel van steden en gemeenten (CEMR) - Steun Oekraïne

Aanleiding en doel

De Europese koepel van steden en gemeenten CEMR (Council of European Municipalities and Regions) lanceerde een statement als steunbetuiging aan gemeenten in Oekraïne. CEMR roept de lokale besturen op dit statement te ondertekenen.

Advies en motivering

Het volledige statement is te vinden op https://www.ccre.org/en/actualites/view/4268 en luidt als volgt:

Wij, lokale en regionale leiders in heel Europa, veroordelen ten zeerste de vele aanvallen en schendingen van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne. Wij betuigen onze volledige steun en solidariteit aan het Oekraïense volk en onze collega's in de lokale en regionale overheid. We zullen niet accepteren dat onze Europese waarden en integriteit opnieuw worden aangevallen door de Russische Federatie na de schending van Georgische gebieden door Rusland in 2008. Wij zijn fel gekant tegen het uiteenvallen van een vrije en democratische staat in Europa.

De escalatie van geweld, herhaalde bombardementen en aanvallen op Oekraïense steden en gebieden vormen een ernstige bedreiging voor het behoud van vrede en democratie in heel Europa. We roepen de Russische Federatie op haar aanval te staken, het nationale grondgebied van Oekraïne te verlaten, alle internationale verdragen en fundamentele beginselen van het internationaal recht te eerbiedigen en de volledige soevereiniteit van Oekraïne over al zijn grondgebieden, met inbegrip van de Donbas en de Krim, te erkennen.

Sterk overtuigd van lokale democratie en stadsdiplomatie, gebaseerd op de waarden van vrede die onze gemeenten in heel Europa sinds 1951 verenigen, staan we achter de Oekraïense gemeenten, steden, hromadas, districten, raions en hun representatieve verenigingen. Ze staan in de frontlinie om de bevolking te beschermen en basisdiensten te bieden om hen goede kwaliteit van levensomstandigheden en dagelijks overleven te bieden. De vernietiging van de infrastructuur door de oorlogvoerende partijen brengt het efficiënte en veilige onderhoud van de basisoverheidsdiensten van oekraïense lokale en regionale overheden aan hun burgers in gevaar.

Als Europese lokale en regionale overheden, die 60 nationale verenigingen in 40 Europese landen, waaronder Oekraïne, vertegenwoordigen, zullen we blijven werken om hen te ondersteunen bij hun inspanningen. We zijn niet alleen klaar om onze collega's in het land te ondersteunen met de materialen en expertise die ze de komende dagen en weken nodig hebben. Gemeenten en regio's zullen waarschijnlijk binnenkort geconfronteerd worden met de menselijke gevolgen van een dergelijke tragedie voor Europa, waarschijnlijk met een stroom van humanitaire vluchtelingen tot gevolg. Coördinatie met onze nationale regeringen zal van essentieel belang zijn.

Laten we als Europese afdeling van UCLG hopen dat de stadsdiplomatie ons allemaal snel weer zal verenigen

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?