Lenniks gemeenteraadslid van Vlaams Belang Romeo Bellemans neemt ontslag uit onvrede met lijstvorming

LENNIK - Romeo Bellemans, die op 24 januari de eed aflegde als gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang, heeft zijn ontslag ingediend. Hij is teleurgesteld over de vierde plaats die hij zou krijgen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en verstuurde zijn ontslagbrief naar het gemeentebestuur.

Romeo Bellemans volgde een partijgenoot op, die om persoonlijke redenen ontslag nam. Minder dan 8 maanden later verlaat hij de partij en neemt hij ontslag als gemeenteraadslid. Met hem verdwijnen er ook 4 andere kandidaten van de VB-lijst. Bellemans hoopte na de vrouwelijke kandidate, die verplicht de tweede plaats krijgt, als gemeenteraadslid, de derde plaats te krijgen maar hij moest tevreden zijn met plaats 4 en dat stelt hem zwaar teleur. Merkwaardig detail: Bellemans woont in dezelfde straat als zijn gewezen partijgenoot en fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Van Hauthem.

Samenleven

“Op 24 januari 2012 werd ik aangesteld als nieuw gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Lennik. Mijn politieke interesse is steeds erg groot geweest en ook 6 jaar geleden kwam ik tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen reeds op als kandidaat voor het Vlaams Belang Lennik. Toen mij enkele maanden geleden gevraagd werd om ontslagnemend gemeenteraadslid Johan Huyvaert op te volgen, zei ik hierop volmondig ja. Ik zag dit als een kans om met mijn politiek engagement vooruit te gaan en ik wilde de inwoners van Lennik laten kennismaken met Romeo Bellemans. Volhardend, doelbewust, realist & bovenal mens … daar politiek nu éénmaal om de mensen draait. De omgang met mensen. Het samenleven met anderen en de manier waarop we dat samenleven efficiënter kunnen laten verlopen. Als gemeenteraadslid wilde ik hier heel graag aan meewerken, maar zeven maanden na mijn eedaflegging blijkt dit buiten de wil van het Vlaams Belang Lennik zelf gerekend. Er wordt mij opgedrongen een stap opzij te zetten voor Filip Rooselaars en dit na al mijn inzet en engagement voor de partij. Ik voel me als pion in een politiek spel gebruikt”, vertelt Bellemans.

Website

Belllemans is er van overtuigd dat hij een actieve rol speelde binnen de plaatselijke partijwerking. “Maand na maand gaf ik ideeën aan, wilde ik de website van Vlaams Belang Lennik  nieuw leven in blazen en stelde ik voor om ook de sociale media in onze campagnevoering te betrekken. Sinds april 2008 vertoont de webstek van Vlaams Belang Lennik geen enkele lokale update meer en het werd dringend tijd dat hierin verandering kwam. Ik kreeg echter amper tot geen respons op deze voorstellen waarop ik uit eigen initiatief met een Vlaams Belang Lennik pagina ben gestart via de sociale media (Facebook pagina “VB Lennik: genoeg = genoeg”). Deze pagina bleek een succes. Verschillende mensen vonden hun weg naar het Vlaams Belang Lennik en als partij stonden we opnieuw tussen de mensen. Helaas kwam dergelijk initiatief nooit vanuit de partij zelf. Bij momenten leek het alsof < Eigen Belang > en de nationale Vlaams Belang politiek boven het belang van de inwoners van Lennik kwam te staan en dat was niet de politiek waar ik op 24 januari 2012 voor tekende. Ik wilde vernieuwing brengen binnen de partij. Ik wilde efficiënter gaan werken, bracht 4 nieuwe kandidaten aan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, maar tijdens de fractiemeeting van 16 augustus 2012 bleek ineens dat de eerste drie plaatsen van de kieslijst buiten mijn weet om en zonder mijn inspraak al besproken en vastgelegd waren”, betoogt Bellemans.

Tijdelijke opvulling zetel

De plaats op de lijst deed voor Bellemans de deur dicht. “Vanaf dat moment wist ik bij mezelf: dit ben ik niet. Vlaams Belang Lennik stond voor < Eigen Belang > en op deze manier zou ik niet aan politiek doen. Ik moest me onaangekondigd tevreden stellen met een vierde plaats en dat wilde ik niet. Een zetelend gemeenteraadslid vraag je niet een stap opzij te zetten voor iemand die zich twee legislaturen lang enkel achter de schermen van de partij heeft willen engageren uit vrees zowel sociale als professionele verliezen te lijden indien hij actief zou opkomen als lid van het Vlaams Belang. Dit gaat mijn eergevoel en geloofwaardigheid volledig te boven. Ik streef mijn doelen na in het leven en als ik ergens voor wil gaan, dan ga ik daar voor de volle 100% voor. Dit was ook mijn bedoeling binnen het Vlaams Belang Lennik en mensen die mij kennen weten dat ik mij niet toeleg op tijdelijke engagementen. Joris Van Hauthem had dit bij mijn aanstelling als vervangend gemeenteraadslid duidelijk en eerlijk moeten communiceren, want had ik toen al vernomen dat men enkel op zoek was naar een tijdelijke opvulling voor een lege zetel binnen de gemeenteraad, dan had ik vriendelijk voor de uitnodiging bedankt. Nooit had ik verwacht dat Vlaams Belang Lennik mij dergelijk pijnlijk mes in de rug zou willen steken. Vooral niet nadat ik in de Vlaams Belang krant Lennik van april 2012 nog als veelbelovend en met de woorden “vol trots en met veel plezier verwelkomen we in onze fractie de jonge Bellemans Romeo … ” aangekondigd werd als nieuw gemeenteraadslid”, zegt Bellemans.

Jonge kandidaten

“Op maandag 20 augustus kreeg ik vervolgens, ondanks ik te kennen had gegeven tijdens de fractiemeeting geen genoegen te nemen met een vierde plaats op de kieslijst, een email van het Vlaams- Belang-secretariaat waarin mijn vierde plaats nogmaals bekrachtigd werd. Men vroeg mij de correctheid van naamsgegevens na te gaan en eventueel te verbeteren waar nodig. Er bleek geen ruimte voor discussie meer te zijn, de aangeboden vierde plaats was duidelijk te nemen of te laten, waardoor ik met de volledige steun van mijn zelf aangebrachte lijstkandidaten op 20 augustus de samenwerking met het Vlaams Belang Lennik onmiddellijk heb stopgezet. Onder dwang heb ik nooit aan politiek willen doen en het meest frappante in dit gebeuren is dat sinds de ontstane onenigheid binnen de partij, noch Joris Van Hauthem noch het secretariaat geen enkel verder contact meer hebben gezocht met deze kandidaten en men er louter op vermoeden is vanuit gegaan dat zij niet meer wilden meedoen. Nogmaals typeert dit het initiatiefloos handelen van Vlaams Belang Lennik. Ik replyde op de email van het secretariaat dat ik met mijn gegevens uit alle Vlaams Belang bestanden wilde geschrapt worden waarna ik pas op 4 september de bevestiging kreeg dat aan mijn vraag voldaan werd”, zegt Bellemans.  

Versie

Romeo betreurt deze situatie: “Ik ben iemand die steeds in eer en geweten heeft gehandeld en ik wil ook graag op eenzelfde manier behandeld worden. Kan dit niet, geen probleem, maar sta me mijn doelen niet in de weg. Ik ben een man van woorden én van daden en kan me niet langer vinden in een partij zónder daden. Vandaar dat ik met dit schrijven mijn versie van de feiten wil kenbaar maken vooraleer onjuiste geruchten over mijn ontslagneming als gemeenteraadslid de ronde zouden doen met als doel mijn persoon en eergevoel te willen schenden. Ik ben hierin eerlijk en correct. Dit voorval verandert niets aan mijn verdere politieke interesses. Ieder einde staat voor een nieuw begin. Ik blijf wie ik ben en wie ik altijd zal zijn: Bellemans Romeo”, besluit het zwaar teleurgestelde gemeenteraadslid.

Niets beloofd

Volgens fractieleider Joris Van Hauthem klopt het dat Romeo Bellemans niet tevreden was over de plaats die hij op de lijst kreeg. “Je weet dat hij in de gemeenteraad kwam nadat enkele kandidaten afstand deden van hun mandaat. Romeo wilde absoluut de derde plaats  maar ik probeerde hem duidelijk te maken dat Filip voor gaat omdat hij al 6 jaar zetelt in de OCMW-raad en hij zich al 8 jaar inzet voor de partij. Het is spijtig dat iemand, die pas 7 maand een mandaat heeft, deze plaats opeist. Ik heb hem niets beloofd en ben eeerlijk en oprecht geweest tegen hem.  Er waren nochtans perspectieven. Het is zijn beslissing om niet op de lijst te staan. Het klopt ook dat vier andere kandidaten zich terug trokken. Ik verwijt hen niets en we hebben een lijst ingediend met 16 kandidaten”, zegt Van Hauthem.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?