Lennik verbiedt alle reguliere activiteiten van vrijetijdsverenigingen

De gemeente Lennik heeft beslist om vanaf 27 oktober alle reguliere activiteiten van vrijetijdsverenigingen tijdelijk te verbieden om uit de greep van het virus te geraken. De papier- en karoninzameling van de jeuugdverenigingen gaat wel door.

Het coronavirus woekert verder. De 19 randgemeenten die aan Brussel grenzen bekijken op dit ogenblik om de federale maatregelen lokaal aan te scherpen. Ook gemeente Lennik volgt de situatie op de voet en wil niet langer afwachten en talmen. Afgelopen vrijdag gaf Lennik aan de federale maatregelen één weekend te volgen en vanmorgen de situatie te evalueren. “Het huis staat in brand en we moeten beslissingen nemen op maat van de gemeente. Met deze beslissingen willen we duidelijkheid scheppen in de wirwar van maatregelen en protocollen.” onderbouwt burgemeester Irina De Knop. N.a.v. het overleg in de gemeentelijke crisiscel op donderdag 22 oktober, lag er immers al een besluit klaar om lokaal strengere maatregelen af te kondigen dan deze die vandaag federaal van kracht zijn.

De voorbije 7 dagen werden 105 positieve testen afgenomen en de cijfers kleuren rood op elk vlak. Lennik wil uit de greep van het virus geraken en verscherpt om die reden lokaal de federale maatregelen. Vanaf morgen geldt er in Lennik een tijdelijk verbod op alle reguliere activiteiten van vrijetijdsverenigingen. “Ik besef dat dit zeer drastische maatregelen zijn, maar deze hebben als doel nu het tij te keren.” zegt burgemeester Irina De Knop. Via een politiebesluit zullen vanaf dinsdag 27 oktober tot en met 19 november 2020 sportwedstrijden, trainingen, jeugdwerknamiddagen, lezingen, repetities,… niet langer mogen plaatsvinden. Deze uniforme maatregel geldt voor alle verenigingen bij zowel +12 als -12 jarigen en dit zowel indoor, als outdoor. Daarnaast worden in deze periode eveneens alle activiteiten in
samenwerking met gemeente Lennik en georganiseerd door gemeente Lennik geannuleerd.

Voor activiteiten die niet tot de reguliere werking van een vereniging behoren, kan de vereniging nog steeds een toelating aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

De Academie Peter Benoit kan zijn activiteiten voorlopig verder zetten. De academie is een deeltijd kunstonderwijs en wordt aanzien als een onderwijsinstelling. Zij dienen de protocollen in het onderwijs te volgen en code oranje te hanteren.

"Ondanks deze strikte maatregelen willen we benadrukken dat buitenspelen en bewegen leuk én belangrijk is voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Zeker nu is het goed dat jij en je kinderen hun energie kwijt kunnen en fit blijven. Ga individueel of in je gezinsbubbel wandelen, fietsen, joggen,… Zoek de natuur op, draag een mondmasker indien de afstand van 1.5 meter niet
gegarandeerd is en vermijd samenscholingen."

"Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in familiaal verband en tijdens vrijetijdsactiviteiten. Bovendien vindt er in tegenstelling tot de eerste golf, een verschuiving van infecties plaats naar de jongere leeftijdscategorieën. Met dit politiebesluit willen we deze
besmettingen een halt toeroepen. Wees solidair, leef de maatregelen correct na en bescherm zo jezelf en je dierbaren. Enkel ‘samen’ komen we deze crisis weer te boven."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?