Lennik steunt ook dit jaar 'Orange The World' campagne

Tijdens de internationale 16 daagse van 25 november, Internationale Dag tegen Geweld, tot 10 december, Internationale Dag voor de Mensenrechten, kleuren gebouwen wereldwijd oranje. Ook in Lennik zal de Dekenij, de werkplek van ons OCMW, opnieuw oranje kleuren. Gemeente Lennik engageert zich hiermee voor het tweede jaar op rij voor de campagne “Orange the world” waarmee de Verenigde Naties samen met o.a Soroptimist International vragen om het geweld op vrouwen te stoppen. Naast de oranje verlichting op de Dekenij, de banners en vlag in het straatbeeld, zullen affiches en brochures in het gemeentehuis, het OCMW en de bibliotheek verdeeld worden.

Terwijl we sinds maart wereldwijd tegen het coronavirus strijden, is het geweld tegen vrouwen, en dit vooral in huiselijke kring, helaas enkel toegenomen. Hiermee is dit thema jammer genoeg  actueler dan ooit.

“In het Pajottenland zijn de meldingen over huiselijk geweld bijna verdubbeld tijdens het voorbije half jaar. Deze actie is dus geen overbodige luxe en wil slachtoffers oproepen om dit misbruik te melden en deze situatie thuis niet langer te aanvaarden. Zwijgen uit schaamte biedt meestal geen uitweg en zorgt ervoor dat het misbruik aanhoudt. Vaak wordt het alleen erger. Slachtoffers kunnen zeker bij onze lokale politie terecht. We hebben dienst jeugd en gezin, waar mensen dergelijke situaties professioneel en discreet weten aan te pakken.”, zegt burgemeester Irina De Knop.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten. Wereldwijd krijgt maar liefst één op drie vrouwen er mee te maken. Onder de naam “Orange the World” voeren we actie om de aandacht te vestigen op fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen. Oranje staat als heldere optimistische kleur voor een toekomst zonder geweld tegenover vrouwen. Lennik wil samen met Soroptimist en andere organisaties die aandacht vragen voor mensenrechten en geweld, een krachtige en effectieve spreekbuis voor vrouwenrechten zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?