Lennik stemt oprichting landbouwraad en nieuwe milieuraad

LENNIK - De meerderheid LB-Open-VLD\CD&V heeft een landbouwraad opgericht. Op dezelfde gemeenteraad werd er ook een nieuw reglement voor de milieuadviesraad goed gekeurd.

Landbouwschepen Heidi Elpers stelt dat Lennik een landbouwgemeente is met vele jonge bedrijven. "Omdat we belang hechten aan participatie willen we een landbouwraad oprichten". De raad kan de gemeente op diens vraag of op eigen initiatief adviezen geven. De landbouwraad moet het overleg en de samenwerking onder de landbouwers bevorderen. Er kunnen ook activiteiten gepland worden die ten goede komen van de plaatselijke landbouw.

Breder

Gemeenteraadslid Bruno Moens (N-VA - Lennik² ) stelde voor om iedereen, die betrokken is bij het agrarisch beleid ook deel te laten uit maken van de landbouwraad. "Er wordt bijvoorbeeld in de milieuraad al overlegd over thema's, die zowel milieu als landbouw aanbelangen. Er kunnen bijvoorbeeld ook sportaangelegenheden ter sprake komen zoals wanneer er mountainbikewedstrijden worden gehouden. ik denk ook aan cultuur, erfgoed en de tragewegencommissie omdat landbouw het uitzicht van de gemeente bepaalt. De adviezen moeten zo breed mogelijk gedragen worden door iedereen die er bij betrokken is".

Beroepshalve

Schepen Elpers vindt dat de landbouwraad moet bestaan uit mensen die beroepshalve actief zijn in de landbouw. "Het staat die mensen vrij om buitenstaanders uit te nodigen. ik heb dit met een aantal mensen besproken en ze hebben dat niet gevraagd".

Bruno Moens repliceerde dat elke landbouwer aan milieu doet maar dat niet iedereen die met milieu bezig is aan landbouw doet. Volgens Elpers zullen landbouwers, die in de milieuraad zitten, opmerkingen rond andere aspecten mee nemen.

De oppositie betreurt dat er nog geen huishoudelijk reglement is opgesteld waardoor het onder meer niet duidelijk is hoeveel keer de raad jaarlijks zal vergaderen.

Milieu- en Natuurraad

De Lennikse milieuadviesraad wordt omgedoopt tot Milieu- en Natuurrraad. "Hoewel het niet meer verplicht is, hebben we toch verkozen een milieuraad te hebben" motiveerde milieuschepen Heidi Elpers de beslissing van het schepencollege.

Bruno Moens merkte op dat het aantal vertegenwoordigers van milieuverenigingen is gehalveerd van 6 naar 3. Volgens Elpers mag er geen overmacht van milieuverenigingen zijn. "Waarom bent u bang van milieuverenigingen? Waarom is er maar plaats meer voor twee geïnteresseerde burgers met enige deskundigheid? En wie gaat beslissen wie dat zijn?”, vroeg Moens. "We zullen wel zien wie zich kandidaat stelt.  Het is de raad die de kandidaturen goedkeurt", antwoordde Elpers.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?