Lennik overweegt plaatsing gedenkplaat Andreas Masius

LENNIK – Binnen afzienbare tijd kan er op het Masiusplein een gedenkplaat komen ter nagedachtenis van de beroemde humanist Andreas Masius, die 500 jaar geleden geboren werd. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik²) stelde op de gemeenteraad voor om een permanent gedenkteken te plaatsen.

“Lennik mag de kans niet laten liggen om Lennikenaar Andreas Masius, een tolerant Europeaan van formaat, een permanent gedenkteken te geven”, stelt Geert De Cuyper.

Andreas MASIUS werd geboren op 30 november 1514 en uit studies is gebleken dat zijn geboorteplaats zich in Goudveerdegem in Sint-Martens-Lennik bevindt. (Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik, zesde reeks, 2002, blz.210 e.v.). Het was een exegeet (schriftuitlegger), humanist, rechtsgeleerde, diplomaat en een geleerde in de oriëntalistiek. Hij was de eerste Europeaan die een Syrische grammatica en Syrische woordenschat schreef.  Na zijn vooropleiding studeerde hij in Leuven waar hij recht, Latijn, Grieks en Hebreeuws volgde. Syrisch en Arabisch kon men niet studeren in de Nederlanden. Hij leerde dit in Rome.

Tolerant

Andreas Masius beheerste naast zijn moedertaal het Nederlands tien talen: de oude talen Latijn, Grieks en Hebreeuws, Syrisch (Chaldeeuws), Arabisch en verder de moderne talen Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Deze talenkennis was buitengewoon, ook voor die tijd. De Lennikenaar Andreas Masius bezat een Europees netwerk. Hij schreef brieven met de grote Europese geleerden van zijn tijd, over godsdienst en gezindheid heen. In een periode waarin boeken werden verbrand toonde Andreas Masius zich tolerant naar andere culturen.

Andreas Masiuskring

Na een langdurige ziekte stierf hij op 7 april 1573 in Zevenaar ( provincie Gelderland in Nederland). Vierhonderd jaar later werd in het stadshart van Zevenaar een plein naar deze geleerde genoemd.

In juli 1962 werd in Lennik de cultuurhistorische Andreas Masiuskring opgericht. In juni 1978 werd een plein in het centrum van Lennik naar hem genoemd. In 2006 werd dit plein grondig gerenoveerd en is het bord met vermelding ‘Andreas Masiusplein‘ verdwenen.

“Het is noodzakelijk dat op dit plein een nieuw gedenkteken zoals een steen of een klein monument wordt opgericht ter nagedachtenis aan Andreas Masius, waarbij naast de vermeldingen van zijn naam, geboorteplaats, geboortedatum, sterfdatum, plaats van overlijden, zijn beeltenis, eveneens aandacht moet worden besteed aan het feit dat hij meerdere wereldtalen sprak. Zo wordt voorgesteld dat het gedenkteken de naam Andreas Masius zeker eveneens in het Hebreeuws en het Oud-Syrisch vermeldt”, zegt De Cuyper.

Gedragen door Lennikse bevolking

“Net zoals het monument Prins, Trots van Brabant, moet dit initiatief gedragen worden door de gehele Lennikse bevolking en het verenigingsleven en dient er eveneens een steunfonds te worden opgericht. De uitwerking kan in handen gegeven te worden van de Erfgoeddeelraad en de Andreas Masiuskring. Naar aanleiding van de inhuldiging van dit gedenkteken zal een delegatie van de gemeente Zevenaar worden uitgenodigd”, aldus De Cuyper.

Zevenaar

Volgens cultuurschepen Filip Van Ginderdeuren is er al één en ander besproken in de Erfgoeddeelraad. “Vorig jaar is er een delegatie van de erfgoedraad op bezoek geweest in Zevenaar. We hebben daar het Masiusplein gezocht. Het is vergelijkbaar met het Lennikse Masiusplein want het is ook een parkeerplaats, omgeven door seniories zoals bij ons Den Bleek.”

Een lid van de cultuurhistorische kring van Zevenaar schreef een boek van 1000 blz. over Andreas Masius. Ze wilden die publicatie in november uitbrengen maar dat werd uitgesteld. “Er zou een Lennikse delegatie naar Zevenaar gaan bij de boekvoorstelling. Een groep uit Zevenaar zou dan ook naar Lennik komen voor een kennismaking. Ook de erfgoedraad vindt dat 500 jaar Andreas Masius niet mag vergeten worden. Het dossier en een subsidie om een ‘kenteken’ te maken, in samenspraak met de Masiuskring, zijn goedgekeurd. We hebben een offerte gevraagd bij een Dilbeekse ondernemer die Arabische tekens kan maken. Afhankelijk van het budget wordt er bekeken wat er kan gedaan worden”, weet Van Ginderdeuren. Er zou een academische zitting komen waarop een Leuvense professor een uiteenzetting geeft over de figuur van Andreas Masius.

Gedenkplaat

Volgens schepen Filip Van Ginderdeuren wordt er gedacht aan een gedenkplaat die wordt opgehangen tegen de muur van de dekenij maar daarover moet er nog overlegd worden met Onroerend Erfgoed.

Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vond het een goed voorstel. “Maar het zou geen eindpunt maar een beginpunt moeten zijn naar andere linken met Lennik. Nooit wordt de connectie tussen Lennik en Andreas Masius gemaakt terwijl het één van de grootste humanisten is”. Een verzustering zit er niet in omdat Zevenaar binnenkort opgaat in een fusie.

De gemeenteraad schaarde zich achter het voorstel om het schepencollege de opdracht te geven de herdenking verder uit te werken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?