Lennik optimaliseert huidig zwerfkattenbeleid met voederpassen.

Eén van de belangrijke beleidsdoelstellingen voor gemeente Lennik, namelijk “een beter en uitgebreid beleid in het kader van dierenwelzijn”, is sinds begin maart 2020 van kracht. Samen met “De Ark van Pollare” tracht de gemeente Lennik haar werking steeds te optimaliseren.

“De Ark van Pollare” werd tussen maart 2020 en februari 2021 maar liefst 121 keer geconsulteerd. Het ging daarbij om een aangevallen kat door een hond, een zieke egel, een specht met een hersenschudding, een hond op een steenweg, … In “De Ark” krijgen alle dieren de nodige zorgen.

Naast het algemene dierenwelzijn zet de gemeente ook sterk in op het zwerfkattenbeleid. De overlast door zwerfkatten wordt in samenwerking met twee Lennikse dierenartsen en “De Ark van Pollare” verholpen. Concreet vertaalt de samenwerking zich in enkele mooie cijfers. “De Ark” kon van maart 2020 tot februari 2021 op 25 verschillende locaties zwerfkatten vangen, 177 katten steriliseren en 38 katten en kittens hun warme, nieuwe thuis geven.

Om het zwerfkattenbeleid nog verder te optimaliseren zal een voederpas worden ingevoerd. Een aantal burgers krijgen hiermee de machtiging om zwerfkatten te voederen. “De Ark van Pollare” kan op deze manier bijhouden wie eten geeft, op welke locaties dit gebeurt en hoeveel katten eten kregen. De mensen met een voederpas kunnen het eten ophalen bij “De Ark van Pollare”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?