Lennik kaatst bal terug ivm afblazen uitkijktoren op Bruegellandschap

Er komt toch geen uitkijktoren op Kesterheide. Door een falende streeksamenwerking en een afgelopen subsidietermijn wordt het project definitief afgevoerd. Promotor van het project, de Gooikse burgemeester Michel Doomst, is teleurgesteld. Maar de Lennikse burgemeester heeft er  een andere versie over en wijst Gooik met de vinger.

Gemeenteraadslid Erik O (Lennik Kwadraat-N-VA) interpelleerde het schepencollege daar over tijdens de gemeenteraad van oktober. “In de kranten konden we lezen dat een gezamenlijk actiepunt van de gemeenten Gooik, Lennik,  Roosdaal  en  Sint-Pieters-Leeuw  wordt  opgedoekt.  Er waren  plannen gemaakt  om  een  uitkijktoren  te  maken  die  blijvend  moest  herinneren  aan  het Bruegeljaar en aan  het Pajottenland als werkplaats van de wereldberoemde meester. Het  dossier  raakte  maar  niet  rond  tussen  de  vier  betrokken  gemeenten  zodat  de subsidies uiteindelijk de vervaldatum hebben bereikt. Volgens de Gooikse burgemeester in de krant : “Een gemiste kans”. Graag had ik  vernomen, als gemeenteraadslid van een betrokken gemeente, hoe het kwam dat dit dossier niet rondgeraakte?”

Burgemeester Irina De Knop beantwoordt de vraag als volgt: “Het project ‘Van de bodem tot de 7e hemel’ dateert van 2017 wanneer Pajottenland+ de gemeenten Gooik, Lennik, Roosdaal & Sint-Pieters-Leeuw opriep om, onder tijdsdruk en  zonder  voorafgaand  overleg,  een  intentieverklaring  van  het  reeds  uitgeschreven project  goed  te  keuren.  De  deelnemende  gemeenten  keurden  de  intentieverklaring goed,  een  subsidieaanvraag  werd  ingediend  (OKW-Leader)  en  later  ook  goedgekeurd zodat de uitwerking kon beginnen.”

“Dit project omhelsde in grote lijnen een grote uitkijktoren ‘De Toren van Babel’ (Bruegel) op de Kesterheide in Gooik en 3 kleinere vista-landarts, ééntje in Lennik, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.  Het  budget  was  ook  in  die  zin  opgesteld:    140.000€  voor  de uitkijktoren in Gooik (waarvan  35% eigen inbreng) en  20.000€ voor Lennik, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw (met ook eigen inbreng van 35%). Dit onevenwicht in budget maakte dat Gooik werd opgenomen als hoofdpromotor.”

Waarom werd het project nooit voltooid?

“1. Bij de opstart was er een goede samenwerking van alle partners over de concrete uitwerking. De uitdaging was om de kleinere kunstwerken af te stemmen op de grotere uitkijktoren en het geheel te verbinden.

  1. Gooik had al een Gooikse kunstenaar aangesproken om in te staan voor de uitwerking van de uitkijktoren.  Echter,  om  beroep  te  kunnen  doen  op  de  subsidies,  werden  een aantal voorwaarden vooropgesteld. Eén daarvan was om deze opdracht open te stellen naar verschillende kunstenaars en een externe jury samen te stellen om de ontwerpen objectief te beoordelen en een winnaar uit te kiezen. Enkele mogelijke juryleden werden nog aangeschreven, maar vanaf dan stokte de samenwerking...
  2. Lennik & Sint-Pieters-Leeuw engageerden zich wel nog en samen gingen we op zoek naar een mogelijke uitwerking. Zo werd in overleg met enkele lokale experten (o.a. Luc Vanackere) en gelet op het beperkte budget voor de vista-landarts, afgestapt van de piste van de  kunstwerken  en  meer  gekeken  naar  Belgisch  design  (betaalbaarder, functioneel  in  de  omgeving  én  publiekstrekker).  Ook  werd  veel  Latijn  gestoken  in  de uitwerking van een fietsroute + fietsverhuur om de uitkijktoren en de vista-landarts te verbinden.  Echter  kwam  er  geen  initiatief/reactie/oplossing  van  Gooik  die  wel  de hoofdpromotor van het project was. Er was geen samenhang meer, het project bleef aanslepen  en  vergde  veel  tijd  waartoe  we  beslisten  om  de  stekker  uit  het  project  te trekken.

Op zich is het dus wel heel vreemd om te vernemen dat Gooik het een gemiste kans vindt.  Het  project  was  als  het  ware  op  hun  maat  geschreven,  zonder  voorafgaand overleg en hun medewerker van toerisme gaf destijds aan dat hij niet langer kon instaan voor de uitwerking”, aldus burgemeester Irina De Knop.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?