Lennik 2000 en Eddy Warrand zetten zelf begrotingswijziging op agenda gemeenteraad (Audio)

LENNIK – Op de gemeenteraad van maandag 28 november krijgen de gemeenteraadsleden twee verschillende begrotingswijzigingen voorgeschoteld. Dat is het resultaat van een onenigheid tussen de fractie van de Lijst van de Burgemeester enerzijds en van coalitiepartner Lennik 2000 en schepen Eddy Warrand anderzijds.

Binnen het Lennikse college van burgemeester en schepenen wordt al sinds augustus vruchteloos gediscuteerd over een begrotingswijziging. Burgemeester Irina De knop (LVB) stelde voor om alle posten op de bijzondere begroting te schrappen maar wel een studie te bestellen over de uitbreiding van de gemeenteschool met vier klassen.

Lennik 2000 en schepen Warrand nemen het niet dat eerder gemaakte afspraken door het schrappen van de budgetposten niet meer kunnen gerealiseerd worden. Het gaat ondermeer om 500.000 euro herstellingswerken van winterschade aan de gemeentelijke wegen en over een haalbaarheidsstudie over de plaatsing van windturbines in de gemeente

“We waren op een bepaald ogenblik akkoord om alles te schrappen behalve de studie over de windturbines en de aankoop van een ziekenwagen voor de dienst 100 maar toen kwam de burgemeester met het voorstel voor de uitbreiding van de school op de proppen. Enerzijds wil de LVB alles schrappen maar tegelijkertijd komen ze met een nieuw voorstel aandraven “, zegt schepen Etienne Van Vaerenbergh.

Lennik 2000 en schepen Warrand menen dat het onverantwoord is om nieuwe verplichtingen aan te gaan die zullen wegen op het budget van de gemeente en op de toekomstige meerderheid.  Vier nieuwe klassen kosten de gemeente 360.000 euro zonder de werkingskosten.

“Door de onbeslistheid van de LVB, lopen we het gevaar dat sommige kosten niet meer kunnen betaald worden, dat verplichtingen rond de pre-brandweerzone niet meer kunnen uitgevoerd worden en dat het bestuur vast loopt”, zegt Eddy Warrand.

Lennik 2000 en schepen Eddy Warrand werkten daarom een begrotingswijzigingsvoorstel uit, waarin alle eerdere afspraken uitgevoerd worden behalve de vernieuwing van een deel van de Scheestraat en de aankoop van groengebieden. “Het is een technische wijziging waardoor alle verplichtingen van de gemeente kunnen worden uitgevoerd en waarbij reeds genomen beslissingen gehonoreerd worden”, zeggen Eddy Warrand en Etienne Van Vaerenbergh. Dat voorstel zal op de gemeenteraad gestemd worden naast het voorstel van de LVB-fractie.

Wat de uitslag van de stemming op de gemeenteraad ook is, Lennik 2000 zal de beslissing uitvoeren.

Volgens schepen van openbare werken Etienne Van Vaerenbergh is het noodzakelijk dat de herstelling van de winterschade uitgevoerd wordt omdat volgens de politiechef van de 50 ongevallen op Lenniks grondgebied er 15 te wijten zijn aan de slechte staat van het wegdek.

Audio


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?