Leegstandsreglement voor leegstaande gebouwen en woningen in Halle

De stad Halle voert sinds januari 2010 een actief beleid tegen leegstand van gebouwen en woningen.

 Door beleidsbeslissingen op Vlaams niveau wordt opvolging van leegstand vanaf nu volledig een gemeentelijke bevoegdheid. Omdat elke gemeente de aanpak zelf kan bepalen, drong de opmaak van een gemeentelijk leegstandsreglement zich op. De stad houdt reeds een leegstandsregister bij en heft een belasting op leegstand. Beide aspecten werden nu verenigd in één reglement.

 De gemeenteraad keurde op 21 februari het gemeentelijk leegstandsreglement van de stad Halle goed. Dat reglement geeft aan hoe de leegstand wordt geregistreerd en welke belasting er geheven worden.

 Het huidige leegstandsregister telt 74 leegstaande woningen en gebouwen.

 Info: dienst ruimtelijke ordening | ruimtelijke.ordening@halle.be | T 02 365 95 70


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?