Nieuwe voorschoolse kinderopvang in Halle en overname van opvang De Winde

In de zomer van dit jaar gaat er in de Goudvinkenlaan in de Sint-Rochuswijk een nieuwe groepsopvang van start waardoor er 18 extra plaatsen kinderopvang in Halle bij komen voor baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar. Het project kan gerealiseerd worden door een unieke samenwerking tussen de stad Halle, OCMW Halle, Woonpunt Zennevallei en de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang.

In Halle is er al jaren een groot tekort aan betaalbare kinderopvang voor baby’s en peuters. Dit komt omdat de Vlaamse Overheid vooral de centrumsteden steeds financiële steun biedt voor uitbreiding van kinderopvangplaatsen. Hierdoor blijft Halle in de kou staan. De nood aan kinderopvang is in onze stad echter zeer groot waardoor het stadsbestuur zelf initiatief genomen heeft om bijkomende plaatsen te creëren.

 OCMW Halle zal een woning huren van Woonpunt Zennevallei en deze ter beschikking stellen van de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang die er kinderopvang in zullen organiseren. De stad Halle trekt en ondersteunt het project financieel. Dit project is er niet alleen in het kader van het tekort aan kinderopvang, maar ook in het terugdringen van kinderarmoede in onze stad, het bevorderen van de integratie en stimuleren van de Nederlandse taal. Door Nederlandstalige opvang te organiseren geven we de kinderen, maar ook de ouders de Nederlandse taal mee in de opvoeding.

 In navolging van kinderopvang ’t Ravotje, dat een 2-tal jaar geleden werd opgestart, zal het OCMW van Halle de woning in de Goudvinkenlaan ter beschikking stellen aan 2 samenwerkende onthaalouders, aangesloten bij de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang.

Deze onthaalouders zullen de dagelijkse werking op zich nemen en hierbij de ondersteuning krijgen van Landelijke kinderopvang. Ook in deze opvang worden de helft van de plaatsen voorbehouden aan mensen in kwetsbare situaties. Voor deze opvang worden niet enkel plaatsen voorbehouden aan OCMW- cliënten, maar ook voor sociale huurders worden plaatsen voorzien.

 Info: dienst gelijke kansen en onderwijs-kindbeleid | kindbeleid@halle.be | T 02 365 97 09

 Buitenschoolse kinderopvang ‘De Varkenssnuit’ neemt kinderopvang ‘De Winde’ over

Vzw “De Winde”, die sinds dit jaar een school uitbaat in de Albertstraat, vroeg aan de stad Halle om te bekijken of de buitenschoolse kinderopvang die zij organiseren voor de schoolkinderen buiten de schooluren, kon overgenomen worden door de stad. BKO “De Varkenssnuit” ligt vlak naast “De Winde”.

Door een tekort aan ruimte en personeel kon de stad aanvankelijk slechts deels ingaan op deze vraag. Nu er middelen werden vrijgemaakt om extra ruimte en een extra begeleidster te voorzien, kan BKO “De Varkenssnuit” de buitenschoolse kinderopvang van “De Winde” volledig overnemen.

 De gemeenteraad keurde dan ook op 21 februari  de samenwerkings- en gebruiksovereenkomst goed die deze samenwerking officialiseert. De overeenkomst loopt van maart 2017 tot juni 2018.

 Info: buitenschoolse kinderopvang | bko@halle.be | T 02 365 97 47


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?