Leefschool De Verrekijker doet het anders

Dinsdag 26 februari was er een infomoment over leefschool De Verrekijker. Dat is een ervaringsgerichte leefschool in Herne. De school wil het leren persoonlijker en gerichter maken. Ouders van kinderen en geïnteresseerden konden in het Dominicanessenklooster terecht voor extra info over de school.

Leefschool De Verrekijker wil inzetten op de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. De gedachte daarachter is dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan. De school is opgericht door een groepje ouders en leerkrachten die de manier van schoolgaan wil verbeteren. Een startdatum en locatie zijn er nog niet. Het bestuur van de nieuwe school doet dan ook een warme oproep aan iedereen wie een geschikte locatie weet zijn, deze ook door te geven.

Speciale klassamenstelling

School De Verrekijker kiest voor een andere aanpak wanneer het gaat over de klassen en verschillende leerjaren. Er zijn vijf groepen die 'leefgroepen' genoemd worden. In de eerste groep worden kleuters van het onthaalklasje, eerste en tweede kleuterklasje gestopt. De tweede groep bevat de kinderen van het derde kleuterklasje en het eerste leerjaar. Vervolgens worden het tweede en derde leerjaar samengevoegd, net zoals het vierde en vijfde leerjaar. Het zesde leerjaar blijft een aparte groep.

De Verrekijker wil met deze aanpak ervoor zorgen dat de kinderen het meeste uit naar school gaan, halen. Ook in de lessen zullen ze werken met niveau's. De school wil hiermee de beste leerervaring voor de leerling bereiken. Er zal ook regelmatig aan de ouders gevraagd worden om mee iets te organiseren met de kinderen. De Verrekijker denkt zo de kinderen beter op hun gemak te stellen op school en zo weten de ouders waar hun kind mee bezig is.

Aangepast leerproces

De leefschool hanteert een aangepast leerproces met verschillende initiatieven om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en dingen bij te leren. "Zo ligt er op voorhand geen concrete planning vast, maar werken de leerkrachten met een algemene jaarplanning waarop ze af en toe checken of de leerlingen voldoende en goed bijleren", vertelt Vanessa Heymans, een van de initiatiefnemers. "Een ander voorbeeld is het feit dat de leerlingen eerst leren schrijven voor ze leren lezen. Daardoor komt het motorische aspect naar voren. Ook wordt er in alle leerboeken een speciaal lettertype gebruikt dat extra leesbaar is voor kinderen met dyslexie, wordt er niet gewerkt met punten op het rapport en organiseert de school iedere maand een forum. Dat zijn momenten waarop de leerlingen aan ouders en aan andere leerlingen kunnen laten zien wat ze bijgeleerd hebben", aldus Heymans. 

Vzw De Verrekijker is bereikbaar via het e-mailadres info@deverrekijker.be . Neem ook gerust een kijkje op de Facebookpagina van de leefschool.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?