Landschapsbeheersplan voor Gaasbeeks dorp

LENNIK – De gemeente Lennik werkt aan een landschapsbeheersplan voor de dorpskern van Gaasbeek.  Dat moet het dorp aantrekkelijker maken voor bewoners en toeristen.

De dorpskom van Gaasbeek is al in 1946 beschermd als landschap.  De beschermingszone beperkt zich tot de kerk, de pastorij, een naastgelegen weide, het dorpsplein, het begin van de Onderstraat en de Oude Winkelstraat. Het oude gemeentehuis en de drankenhandel vallen net buiten de zone.

 De gemeente maar ook eigenaars van woning kunnen subsidies verkrijgen voor werken op voorwaarde dat er een Landschapsbeheersplan is opgesteld. Dat plan is een praktische leidraad voor het beheer van het beschermd landschap waarin concrete doelstellingen en beheersmaatregelen opgenomen zijn.

Inspraak

Een commissie,  waarin milieu, erfgoed, inwoners, verenigingen en de gemeente vertegenwoordigd zijn, gaat een aangesteld studiebureau begeleiden. Binnen de maand doet de Administratie Onroerend Erfgoed  een oproep naar kandidaten voor deze commissie. De opmaak van een Landschapsbeheersplan wordt voor 80 % gesubsidieerd en werken die opgenomen zijn in het plan mogen rekenen op 70% betoelaging. Onderhouds- en instandhoudingswerken krijgen 40% premie toegestopt. Het plan loopt over 27 jaar.

“Het dorp van Gaasbeek is het enige in de gemeente dat beschermd is als landschap. Dit plan maakt duidelijk wat kan en wat niet kan en waarvoor er betoelaging mogelijk is”, vertelt schepen Johan Limbourg. Lennik wil iets doen aan het dorpsplein. “Nu is het een parking. Vroeger stonden de wagens rond het plein. We willen het pleintje weer verkeersvrij maken maar gaan wel op zoek naar voldoendeandere  parkeerplaatsen. We zoeken daarvoor een draagvlak bij bewoners en de horeca.  Ik hoor dat er heel wat mensen voor een rustig dorpsplein te vinden zijn”.

Schepen Heide Elpers en burgemeester Irina De Knop steunen het plan. “Ingrepen kunnen wat ongemakken mee brengen maar Gaasbeek heeft toeristische troeven en door het plan kunnen we het typische karakter behouden”, besluit De Knop.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?