Laat je inspireren door de nieuwe schoolgebouwen van het Lennikse SGI

Onder het motto ‘Laat je inspireren door onze nieuwe gebouwen!, Kom een kijkje nemen en vertel je verhaal!’, kan je op zaterdag 8 oktober een kijkje gaan nemen op de vernieuwde scholencampus van het secundair- en basisonderwijs van het Sint-Godelieve-Instituut.

De secundaire afdeling van het Sint-Godelieve-instituut noteerde in het begin van het nieuwe schooljaar 1.164 leerlingen, dat zijn er 70 meer dan vorig jaar.

Het SGI kijkt zaterdag ook even naar het verleden. “In 1975 voerden onze leerlingen op verschillende plaatsen de productie ‘Jeugd van Morgen’ op rond de vernieuwingen binnen de school. Dat gaf een boost aan onze school”, vertelt directrice Lieve De Smet. Nu kunnen we de nieuwbouw tonen die werd gebouwd door de DBFM ‘Scholen van Morgen’. We gaan zaterdag ook ons nieuw logo onthullen.” Vanaf 18u30 is iedereen welkom voor een bezoek aan de nieuwe gebouwen van het secundair en basisonderwijs. In het Praatcafé kunnen leerlingen en oud-leerlingen

Kunst op school

Tijdens de ‘Opennieuwbouwdag’ zullen er op de hele campus creaties te zien zijn die leerlingen van het vijfde leerjaar onder de leiding van leraar Karel Langendries maakten tijdens een workshop van Piaza. Hun werk kan je ook vrijdagavond (7/10) al bewonderen vanaf 19 uur in een route die over de campus loopt. Ook dan kunnen de nieuwe gebouwen bezocht worden.

Zusters van Vorselaar

Het SGI houdt haar ‘Opengebouwendag’ op 8 oktober omdat dat de dag is waarop in 1892 drie ‘Zusters van Vorselaar’, zich in Sint-Martens-Lennik kwamen vestigen om er een lagere school op te richten. We geven hierna een overzicht van belangrijke momenten uit de geschiedenis van het SGI.

Significante SGI-data – SGI- scharniermomenten

1892      Op initiatief van de parochiale overheid organisatie van het kleuteronderwijs en van het   lager onderwijs voor meisjes

Realisatie: zuster Hilaria (Celestina Van Frachem uit Essene) en medezusters stichteressen zuster Philibertha (Maria Van den Kinschot uit Rijkevorsel) en zuster           Stanislas (Maria Boyen uit Neerlinter),  en in opdracht van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar, de congregatie die zich als doel stelde te zorgen voor goed onderwijs aan de volkskinderen.

               De drie zusters vestigden zich in een gebouw van de parochie aan de Schapenstraat als kloostergemeenschap in “Het Brandend Braambosch”

Dat jaar 1892  is de moederschoot van belangrijke data en scharniermomenten die voor de school zullen volgen. We zullen deze data van onderwijsaanbod en            infrastructuurbouw chronologisch schetsen.

             In één van de archieven vonden wij dat de school oorspronkelijk elders zou gevestigd worden – we vermoeden ergens aan de grens Sint-Martens-Lennik, Schepdaal, Sint-                     Gertrudis-Pede -  maar door een ruil (tussen parochie met eigenaar-brouwer?) kwam de school alsnog terecht in de Schapenstraat.

               In de loop der jaren 1900 zijn er voor de lagere school meerdere klaslokalen bijgebouwd,  maar deze zijn intussen  bijna alle vervangen door nieuwbouw (hierbij  denken we aan blok  A en C). Hiervoor werd door vzw Parochiale Werken van de Dekenij  Lennik ca. 1920 ook een terrein achter het kloostergebouw ter beschikking gesteld.

 1944     Organisatie van het Voortgezet Onderwijs voor meisjes: de Middelbare Landelijke Huishoudschool

               Realisatie: o.l.v. het Schoolbestuur, zuster Ceciliana (Paulina Van Beirendonck uit Vorselaar) en medezusters.

1955      Organisatie van het secundair voor meisjes:

               Op de naamdag van de H. Godelieve, 6 juli, werd het Sint-Godelieve-Instituut geboren met: 

de eerste drie jaren van de Moderne Humaniora. De Familiale afdeling verving de Middelbare Huishoudschool

               Realisatie: o.l.v. het Schoolbestuur, Zuster Constantiana (Maria Sannen uit Mol)  en medezusters en lekenpersoneel

1956 Bouw van 4 klaslokalen (de huidige onderbouw van blok G) en een leraarslokaal  (blok D ?)

1960  Bouw van een refter (nu een gedeelte van blok C) en feestzaal ?

1966  Bouwvan 4 klaslokalen (de huidige bovenbouw van blok G)

1971  Organisatie van het secundair onderwijs voor meisjes en jongens:

               Co-educatie in de eerste drie jaren van de Moderne Humaniora gestart met 12 jongens.

               In dat schooljaar telde het SGI ca. 132 leerlingen.

               Realisatie: o.l.v. het Schoolbestuur, Zuster Alice Thirions uit Geetbets en medezuster en lekenpersoneel

1973      Bouw van nieuwe leslokalen, voor gemeenschappelijk gebruik door basisschool en secundair, met name de gelijkvloerse verdieping van blok E

1975      Organisatie van het secundair onderwijs voor meisjes en jongens: herhaalde aanvraag om de Moderne Humaniora volwaardig uit te bouwen tot een 6-jarige cyclus (telkenmale geweigerd wegens “scholenstop” voor onderwijstype II; opzetten van een visionair project: ”Jeugd van Morgen”: een kantelmoment voor de kleine kwetsbare middelbare school; door het opvoeren van het spektakel in Lennik en Gooik kreeg de school herkenning en erkenning in de regio. Realisatie: o.l.v.  het Schoolbestuur, dhr. Godfried Van Steen en lekenpersoneel.

1976      Organisatie van het gemengd basisonderwijs gestart met 2 jongens. Realisatie: o.l.v. het  Schoolbestuur, Zuster Julia Maria (Helena Maerevoet uit Wolvertem) en medezuster Armanda ( Julia Baumans uit Laakdal ) en lekenpersoneel.

1981      Organisatie van het secundair onderwijs voor meisjes en jongens. Opheffing van de “scholenstop” via de inrichting van het onderwijstype I (VSO)  in het 1e jaar  ASO 

Uitbouw van de 3-jarige humaniora tot een 6-jarige Moderne Humaniora, afdeling:  Wetenschappelijke B , het schooljaar nadien aangevuld met de Economische afdeling.

Bouw van nieuwe vaklokalen voor o.m. wetenschappen (bovenbouw blok E en F )  Realisatie: o.l.v. het Schoolbestuur, dhr. Urbain De Swaef en lekenpersoneel

1991 Studierichting Latijn – er was heel wat overredingskracht nodig (door de voorzitster van het schoolbestuur, E.Z. Constantiana Sannen, door de afgevaardigde bestuurster van     het schoolbestuur, E.Z. Emmanuelle Mertens  en E.Z. …) om de Diocesane Plannificatiecommissie te overtuigen om het SGI de studierichting Latijn te gunnen.    Immers, statistieken van het Katholiek Onderwijsverbond wezen uit dat dit in die kleine landelijke school niet leefbaar zou zijn.

Maar statistieken zeggen niet alles, dat werd hier door de gedrevenheid en inzet van vele dienstvaardige OZCS/SGI-onderwijsmensen bewezen.

         1987  Het bouwen van een nieuwe basisschool, vooreerst een nieuwe campus voor de Lagere School  op de terreinen van weldoener P. Vanderhasselt.1989  Met de invoering van          de eenheidsstructuur S.O. werd jaar na jaar het onderwijsaanbod opgebouwd met een ruim aanbod studierichtingen ASO, zoals we dat nu kennen.

        1990  Aanleg van een sport- en speelterrein.

       1991 Bouw van een nieuwe kleuterschool. De oude kleuterklassen worden gerenoveerd en in gebruik genomen door het secundair onderwijs.

       1992 Eerste verkennende gesprekken voor de bouw van een sporthal (type witloofloods,  suggereerde iemand.

     1995   Voor het eerst meer dan 600 leerlingen in het secundair onderwijs;uitbreiding van het directieteam, Realisatie: o.l.v. het Schoolbestuur, dhr. Urbain De Swaef en dhr. Michel             Magnus en lekenpersoneel.

    1997  De bouwplannen voor een nieuwe sporthal komen opnieuw ter sprake, maar er wordt besloten om noodzakelijkerwijze nieuwe klas- en administratieve lokalen te                        bouwen op de plaats van de oude kleuterklassen en de lagere school   (de huidige  blokken A en C); de bouw van de sporthal wordt verdaagd en dhr. Piet VV moet de vele  plannetjes voor de sporthal weer in de lade opbergen.. De bouwplannen voor blok A en C worden in 2001 gerealiseerd.

2007      Voor het eerst meer dan 1000 leerlingen in het secundair onderwijs. Realisatie: o.l.v. Het Schoolbestuur,  dhr. Michel Magnus en mevr. Lieve De Smet en lekenpersoneel.

Tussen 2002 en gisteren werd en wordt er voortdurend aan de infrastructuur van de school gesleuteld en gerenoveerd: vaklokalen in het voormalige kloostergebouw, aanpassingswerken in de lokalen wetenschappen van blok E, overdekte speelruimten aan blok C en E, grondige en duurzame renovatie van blok G en sanitair D, de nieuwe lokalen van blok B, de aankoop en start der herinrichting van de woningen         links en rechts van het SGI in de Schapenstraat.

De organisatie van het katholiek onderwijs in Sint-Martens-Lennik door de Zusters der Christelijke Scholen mogen we tot heden zeker – en wellicht ook nog in de toekomst -       een succesverhaal noemen: van een kleine basisschool tot een grote bloeiende basisschool én een school met secundair onderwijs, die allebei een sterke onderwijsbaken zijn in het Pajottenland.

Met de groei van het onderwijsaanbod  was er steeds nieuwe en aangepaste                infrastructuur nodig. Daar de financiële middelen hiervoor niet altijd voorhanden waren, was het voortdurend een creatief zoeken  om toch op een ordentelijke manier het                lesgebeuren aan te bieden, desnoods in meerdere noodlokalen.

Vanaf heden met de gerealiseerde nieuwbouw voor de Vrije Basisschool “Sint-     Godelieve” en het Sint – Godelieve – Instituut wordt en is infrastructureel een             belangrijke stap gezet: een prachtige realisatie waar jarenlang voor geijverd          werd, waar         naar uitgekeken werd  en die tot voor kort nog in de steigers stonden.

               Onlangs, in het voorjaar van 2016, namen de kleuters, de lagere schoolkinderen, de                scholieren defonkelnieuwe gebouwen in gebruik.

               Uiteindelijk werden de dromen van dhr. Michel Magnus, dhr. Armand Timmermans, dhr. Piet Van Vaerenbergh en met hen van vele andere bevlogen OZCS – personeelsleden,                volgens de voorspelling van Zuster M. Wilfrieda, (gedurende 40 jaar bekommerd voor ongeveer 140 scholen in de provincie Vlaams-Brabant en in de provincie                                         Antwerpen, het  vroegere aartsbisdom Mechelen, de onderwijsverantwoordelijke van de congregatie van de Zusters van de Christelijke Scholen vanuit Vorselaar)  werkelijkheid.

               In Sint-Martens-Lennik werden en worden “dromen” realiteit!

               “Omdat geschiedenis belangrijk is … Michel Magnus en Armand Timmermans OZCS – Medewerkers

                                            


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?