Kristof De Cuyper vraagt aanpassingen foutieve fietsmarkeringen

Gemeenteraadslid Kristof De Cuyper, raadslid DVP stelde onvolkomenheden vast aan het recent uitgevoerd fietspad en de fietssuggestiestrook tussen Bogaarden en Pepingen. Hij stelde aanpassingen voor, die de fietsveiligheid bevorderen maar de meerderheid stemde die dinsdag op de gemeenteraad, wellicht voorlopig, weg.  

Het recent aangelegde fietspad tussen Pepingen en Bogaarden werd verlengd met een fietssuggestiestrook. De manier van uitvoering op het kruispunt van de Hoesnaeck met de Ninoofsesteenweg is echter verwarrend met enerzijds een aslijn en anderzijds een fietssuggestiestrook. “Het fietsvademecuum met aanbevelingen van de Vlaamse Overheid zegt nochtans duidelijk: "Indien een asmarkering op de rijbaan aanwezig is, worden fietssuggestiestroken niet toegepast. Fietssuggestiestroken trekken het gemotoriseerd verkeer naar het midden van de rijbaan, terwijl een asmarkering het verkeer op zijn beurt opnieuw naar de fietssuggestiestrook duwt." DVP stelde daarom voor om op deze locatie (op het kruispunt van de Hoesnaeck met de Ninoofsesteenweg) de belijning van de fietssuggestiestrook te verwijderen en te werken met fietslogo's.

Ter hoogte van het Zwaantje zijn het fietspad en de rijweg in hetzelfde materiaal (beton) uitgevoerd. “De rijbaan is dus niet afgebakend waardoor het onduidelijk is wat de ruimte voor de fietser is.

In het fietsvademecum staat nochtans te lezen dat tweerichtingsfietspaden dienen afgescheiden te worden van de rijbaan. Minstens 1 meter, welke kan teruggebracht worden tot 50 cm als er een afscheiding zoals een levende haag of iets dergelijks is voorgeschreven. DVP stelde daarom voor om de zone van het fietspad in het rood aan te duiden en om ter hoogte van het kruispunt een fietslogo en twee pijlen aan te brengen om te benadrukken dat dit een tweerichtingsfietspad betreft. In de richting van Bogaarden kan best een verkeersbord D7 geplaatst worden.

"Het is te betreuren dat constructieve suggesties op maat van Pepingen worden genegeerd en foutieve uitvoeringen op het terrein door de huidige meerderheid worden geminimaliseerd en weggestemd. Hopelijk blijven we gespaard van ongevallen”, klaagt Kristof De Cuyper.

Zowel aan het kruispunt met Dreef als aan het kruispunt met Vroembos werd de aanduiding als fietspad behouden.

“Auto's die vanuit de richting van Bogaarden komen, mogen volgens de verkeersregels hier dus niet over rijden en moeten bijgevolg op het kruispunt naar het midden van de straat rijden, wat allesbehalve veilig is. DVP stelde voor om op beide plaatsen de aanduiding als fietspad te verwijderen en te werken met een okerkleurige strook zoals het fietsvademecuum voorstelt. Huidige meerderheid kon geen antwoord bieden en heeft punt uitgesteld naar de volgende gemeenteraadszitting van juni 2019”, aldus De Cuyper.

We vroegen het gemeentebestuur om een reactie.

 Reactie van de LVB-fractie

 “De punten die op de vorige gemeenteraden al aangehaald werden, waren en zijn momenteel in behandeling. Deze waren trouwens al vóór de DVP-voorstellen opgenomen in het plan van uitvoering en zullen ook eerstdaags afgewerkt worden. Het gaat hier specifiek over de asverschuiving ter hoogte van de Huttestraat - die er overigens al is. Vanuit het bestuur zien we erop toe dat de aanpassing van de verkeersborden er zo snel mogelijk komt, zoals opgenomen in de plannen. We kiezen ervoor om de fietssuggestiestroken te behouden. We zien vandaag dat die een verkeersvertragend effect hebben en dus de fietser meer veiligheid bieden. De fietssuggestiestroken zijn overigens ook al voorzien van fietslogo's. De plaatsing van de stroken werd uitgebreid besproken met de provincie en volgt zoveel mogelijk de aanbevelingen van het fietsvademecum. 

 De aangehaalde problematiek aan Vroembos, Dreef en Zwaantje is reeds door schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans doorgegeven aan de mobiliteitsdeskundige die de belangen van de gemeente Pepingen behartigt. We wachten daar het advies af, om correct te kunnen handelen. Nog eens het bewijs dat we suggesties van oppositie en burgers wel degelijk ter harte nemen. We willen alleen niet overhaast tewerk gaan en zo correct mogelijk handelen in het belang van onze burgers. 

 Er werd overigens op elk toegevoegd agendapunt wel degelijk uitgebreid geantwoord, zoals iedereen kan nagaan in de online beschikbare opname. Voor ons is dit alweer een jammer voorbeeld van negatieve (en foutieve) sfeerschepping vanuit één hoek. Het debat over verkeersveiligheid en de correcte opvolging van wegenwerken voeren we liefst op de gemeenteraad en niet eenzijdig in de pers. Onze burgers verdienen dat inhoudelijke debat", aldus burgemeester Eddy Timmermans

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?