Komt er een trajectcontrole in Roosdaal?

Het gemeentebestuur van Roosdaal schakelt de inwoners in om samen een zacht mobiliteitsplan te uit te stippelen.

"De komende weken hebben we 3 participatieavonden met de bevolking van Roosdaal over het zacht mobiliteitsplan", aldus Emmanuel de Béthune schepen van mobiliteit.

"Op deze avonden gaan we met de aanwezigen een aantal voorstellen m.b.t. tot elke deelgemeente van Roosdaal bespreken. De bedoeling is om de beste voorstellen te selecteren en dan in de komende jaren door te voeren. Deze voorstellen zijn gegroeid uit meerdere voorbereidende vergaderingen met vertegenwoordigers van de Roosdaalse adviesraden, de scholen, de ouderraden en vertegenwoordigers van de politieke partijen."

"Het is voor het gemeentebestuur belangrijk dat de Roosdaalse bevolking mee de belangrijke knopen van het zacht mobiliteitsplan kan doorhakken", gaat Emmanuel de Béthune verder. Om dit te doen zullen de deelnemers zich kunnen buigen over verschillende alternatieven onder de vorm van vragen van het type:

  • Hoe groot moet de 30 km zone zijn in Pamel centrum en moet er traject controle komen in die zone?
  • Is er nood aan een schoolstraat in Strijtem?
  • Moet er een fietsstraat in O.L.V. Lombeek  centrum komen?
  • Hoe organiseren we het best het afzetten en ophalen van leerlingen op Ledeberg?
  • Kunnen we meer plaats maken voor voetgangers en fietsers door een éénrichting te voorzien op het Kerkplein van Borchtlombeek?

De participatieavonden gaan door in het Koetshuis te Strijtem. Inschrijven is verplicht.

  • Donderdag 23 september 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en Strijtem centrum
  • Woensdag 13 oktober 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Borchtlombeek – Kattem (inclusief schoolomgevingen Sint-Amandus en Sint-Franciscus)
  • Woensdag 17 november 2021 – 19.30 uur – Het Koetshuis (Kristus Koninglaan): participatieavond Pamel - Ledeberg - Poelk

Inschrijven om deel te nemen aan deze avonden kan op de website van de gemeente: Participatieavonden zacht mobiliteitsplan Roosdaal


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?