Klooster zorgt voor extra cultuursubsidies

In juni brachten twee ambtenaren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Vlaamse overheid) een bezoek aan de gemeente Herne. Zij kwamen de eerdere intekening op de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid opnieuw evalueren. Dit in uitvoering van artikel 7 van het decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd.

De eindconclusie was positief: de gemeente Herne voldoet aan de criteria van de regelgeving. Het bezoek overtuigde hen van het kwalitatieve cultuurbeleid in de gemeente Herne. Deze subsidie is zeker ook te danken aan het bloeiende Dominicanessenklooster, waar nu letterlijk plaats is voor gemeenschapsvormende activiteiten.

Het Dominicanessenklooster is tot op heden al een echt succesverhaal. Hier vinden sinds 8 augustus 2015 meer en meer vergaderingen, lezingen, workshops, repetities, lessen, enz. plaats. De infrastructuur van het Dominicanessenklooster en de polyvalente feestzaal van Sint-Pieters-Kapelle zijn bij deze ook erkend als gemeenschapscentrum. De gemeente zal in de toekomst een beheersorgaan oprichten om dit gemeenschapscentrum verder uit te bouwen.

Door deze erkenning ontvangen we vanaf nu jaarlijks een extra subsidie. Het gaat om een verhoging van €32 511,76. Deze extra middelen laten de gemeente toe om de werking en de infrastructuur te optimaliseren, en een deel van de gemaakte kosten te recupereren.

We zijn verheugd dat we (als kleine gemeente) dankzij de verwerving van het klooster een kwaliteitsvol lokaal cultuurbeleid kunnen voeren.

Verantwoordelijke schepen: Marie-Louise Devriese (schepen van cultuur) marielouise.devriese@herne.be

Verantwoordelijke ambtenaar:  Tineke Moonens (cultuurbeleidscoördinator) tineke.moonens@herne.be

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?