Klooster moet echte ontmoetingsplaats worden in Herne

HERNE – Herne kreeg in 2010, wanneer het na aankoop de sleutel van het Dominicanessenklooster ontving, deze wijze woorden er bovenop: "Bomen kunnen elkaar niet ontmoeten, mensen wel." Een kern van waarheid die de gemeente als basis gebruikt bij de opmaak van de toekomstvisie van de kloostersite. Velen vonden ondertussen al de weg naar het klooster. Verenigingen, maar ook particulieren en bedrijven vertonen interesse. Omdat de opmaak van een gedeelde én gedragen toekomstvisie noodzakelijk is zal de gemeente de komende maanden intensief verder bouwen aan het inhoudelijk verhaal. Er zijn al 235 activiteiten doorgegaan of geboekt in het klooster van oktober tot eind juni 2016. 

Praatcafés

Het projectbureau IK-I-GAI ontwikkelde op basis van het landschapsplan van 2012 het iD-kloosterproject. In de loop van de komende maanden, van april tot november, worden kloosterpraatcafés en kloosteravonden georganiseerd. 5 historische spilfiguren die een grote rol speelden in de geschiedenis en ontwikkeling van Herne nemen de gasten op sleeptouw. Zij laten het verleden spreken en verhalen opborrelen. Op basis van het verleden, het heden en de nieuwe voorstellen zullen de krijtlijnen van het klooster uitgezet worden.

Kloosterkrantje

‘Dit jaar zullen ook twee iD-Kloosterkrantjes verschijnen ', zegt Leen Van de Weghe van het projectbureau IK-I-GAI. 'De bedoeling is om met deze krantjes iedereen op de hoogte te houden van alle activiteiten die zullen plaatsvinden in en rond het klooster de komende maanden.' Zowel lokaal als bovenlokaal, samen met instanties zoals onder andere het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Arch'educ vormingplus Halle-Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant en andere partners wil Herne een stevige koers uitzetten waar iedereen zich kan in vinden. 'Als het gemeentebestuur de krantjes goedkeurt, publiceren we er volgend jaar opnieuw.’

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?