Kijk je uit in het verkeer? Test je kennis!

Brussel Mobiliteit voert heel de maand februari een bewustmakingscampagne onder de noemer "Soms kan het verkeer je verrassen". De campagne draait rond zichtbaarheid en alles wat in de weg kan staan dat je ziet of gezien wordt.

Dubbel of te dicht bij het zebrapad geparkeerde auto’s, vrachtwagens, bussen, trams, reclameborden, bomen, werven en zovele andere elementen kunnen het zicht op de weg en op mogelijk gevaar verhinderen: een overstekende voetganger of fietser, een inhalende auto, een kind dat achter een bal loopt… Zo gebeuren veel zware ongevallen.

Test op de website van Brussel Mobiliteit je kennis van de regels die je in zulke gevallen moet naleven.

Een voorbeeld:

Ik mag niet stilstaan of parkeren op een zebrapad, maar evenmin:

  • Op minder dan 1 meter vóór het zebrapad
  • Op minder dan 5 meter vóór het zebrapad
  • Op minder dan 3 meter vóór het zebrapad

Het antwoord? Ik mag niet korter dan 5 meter vóór het zebrapad gaan staan!

Het is ook verboden in te halen bij het naderen van een zebrapad en de auto te laten stilstaan op de stoep of op een fietspad. Vooral in een stedelijke omgeving is het aangewezen te vertragen en extra op te letten als het zicht mogelijk gehinderd wordt (bijvoorbeeld als je een tram of een vrachtwagen inhaalt bij het naderen van een zebrapad) en tramreizigers niet in gevaar te brengen bij het in- en uitstappen.

Het zijn uiteraard in de eerste plaats de autobestuurders die de veiligheid van alle andere weggebruikers kunnen verhogen, maar ook voetgangers en fietsers kunnen ervoor zorgen dat ongevallen vermeden worden. Een aantal tips:

  • Als zich op minder dan 20 meter afstand een zebrapad bevindt, zijn voetgangers verplicht daar over te steken. Maar ook dan is het aangewezen om bij het oversteken steeds oogcontact te maken met een bestuurder om zeker te zijn dat deze hen gezien heeft.
  • Fietsers dienen hun uitrusting te verzorgen om zichtbaar te zijn, blijven op hun deel van de weg en kunnen dode hoeken aan de zij- en achterkant van vrachtwagens vermijden door rekening te houden met de bredere draaicirkel van dit soort voertuigen.  

Brussel Mobiliteit van zijn kant werkt aan de “zichtbaarheid” om de infrastructuur veiliger te maken, onder meer door trottoirs te voorzien van uitstulpingen (om te voorkomen dat er tot tegen het zebrapad geparkeerd wordt) telkens als ergens een renovatieproject wordt uitgevoerd.

Test je kennis in tien vragen op zichtbaarheid.mobiliteit.brussels


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?