‘Kerstgedachte ver zoek’

Een collegebeslissing van 23 november 2020 aangaande een kerstwedstrijd “Versier je huis en/of voortuin” werd door LVB in zeven haasten nog als toegevoegd punt op de agenda gezet van de gemeenteraadszitting van 24 november 2020.

‘Ondanks deze zeer late timing – die niet getuigt van goed bestuur - stelde de gezamenlijke oppositie CD&V -DVP en N-VA Pepingen zich constructief op. De oppositie vroeg louter een lichte aanpassing van de samenstelling van de jury. Ook was de vraag om een afgevaardigde van de cultuurraad op te nemen in de samenstelling van de jury. LVB vond dit echter onbespreekbaar. Het amendement werd botweg weggestemd door LVB zonder enige argumentatie’, klaagt de gezamenlijke oppositie, Peter Van Cutsem CD&V, Kristof De Cuyper DVP en Gerda Claeys N-VA.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?