Kermissen, buurtactiviteiten of feesten met catering verboden in gemeenten zone Pajottenland

De 6 burgemeesters en de politie van zone Pajottenland hebben in onderling overleg een beleidslijn bepaald voor de volgende 4 weken naar aanleiding van de stijgende vrees voor verdere coronabesmetting in het land. In Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen zijn er zeer weinig tot geen probleemgevallen tijdens de voorbije weken en dat wil men voor inwoners en bezoekers van onze unieke regio ook zo houden.

De burgemeesters en de politie begrijpen dat nationale en lokale richtlijnen een grote impact hebben op de manier waarop we met mekaar dagelijks omgaan, maar deze solidariteit en verantwoordelijkheid is nodig om een tweede golf te vermijden.
De maatregelen die zijn afgesproken gelden tot 31 augustus 2020 en worden daarna versoepeld als we in de goede richting evolueren.

De maatregelen zullen lokaal worden afgekondigd en in een politiebesluit worden opgenomen:

1. Er wordt verwacht dat elke burger op de openbare weg en het openbaar domein attent in het bezit is van een mondmasker zodat het op elk moment kan gedragen worden als de sociale afstand van 1,5 meter in het gedrag komt.

2. Kermissen en buurtactiviteiten of feesten met catering worden verboden tot het einde van de maand augustus

3. Sportactiviteiten zoals wielerwedstrijden, loopwedstrijden en wandeltochten kunnen doorgaan op basis van het protocol door de sector opgesteld. Voor de georganiseerde sportactiviteit moet een vergunning worden aangevraagd.
Een concentratie van publiek wordt niet toegestaan.

4. In de horeca wordt de registratieplicht opgevolgd door het systeem waarbij de uitbater per tafel een registratieformulier met telefoon, e-mail of naam bijhoudt in een afgesloten urne. De registratieformulieren worden 14 dagen bijgehouden door de uitbater en moeten worden voorgelegd aan de diensten van contactopsporing en politie.

5. De sportinfrastructuren die over een vergunde horeca-uitbating beschikken worden ook geacht de registratieplicht te respecteren. Wie niet beschikt over een vergunde horeca-uitbating, mag eten noch drank aanbieden.

6. Bij een lokale uitbraak kan elke gemeente een verordening opstellen waarbij bijkomende maatregelen worden genomen zoals striktere mondmaskerverplichting, sluiten van infrastructuur, samenscholingsverbod of avondklok, …

7. Om de situatie op de voet te volgen, worden de besmettingen door de medische eerstelijnszone  geregistreerd binnen de regels van privacy, om snel op te treden bij plaatsen of groepen waar een fenomeen zich voordoet.

De gemeentebesturen vragen om de beslissingen en maatregelen strikt op te volgen. De politie zal sensibiliserend optreden maar ook regulerend indien nodig. Extra ploegen worden ingezet om de toepassing van de veiligheidsvoorschriften op het terrein te volgen.

Vooral gezond verstand en zin voor verantwoordelijkheid zijn nodig om door deze moeilijke zomerperiode te geraken: samen willen we het Pajottenland coronavrij houden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?