Katia Segers, Cedric Dujardin en Laura Jonville proberen je te overtuigen

REGIO - Wie nog steeds twijfelt op wie te stemmen op 25 mei, kan vanaf vandaag terecht bij Persinfo. We probeerden zoveel mogelijk kandidaten uit Pajottenland en Zennevallei vast te klampen om hun visie duidelijk te maken. Jammer genoeg konden we ze niet allemaal bereiken. 

Elke dag zullen we enkele politici aan u voorstellen. De reeks zal tot en met vrijdag 23 mei lopen. 

 

Katia Segers – 2de plaats Vlaams Parlement

Katia Segers is 46 jaar en professor Communicatiewetenschappen  aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is ze ook schepen van cultuur, communicatie, kunstonderwijs en speelpleinen in Liedekerke.

Uitdagingen

Segers groeide op in een werkmansgezin en ze is dan ook fier dat ze kon doorgroeien tot professor. “In 2006 stapte ik in de lokale politiek omdat ik heb ervaren dat oprecht engagement en kracht van mensen het verschil maken”, zegt ze. “Beleid begint met luisteren naar mensen. Ieders verhaal telt voor mij. Het algemeen belang, dat zijn wij allemaal samen.”

De politica wijst op de verschillende uitdagingen in onze regio waaronder wonen, mobiliteit, arbeidsmarkt, integratie, onderwijs en kinderopvang. “Het wordt hoog tijd dat we werk maken van een echt Rand-beleid voor de hele regio”, vertelt Segers. Volgens haar is garantie van pensioenen, behoud van de index en versterking van de koopkracht ook een must.

Jongeren kansen geven om een diploma te halen, een job en een geschikte woonst in eigen streek te vinden, jonge ouders kinderopvang en de gepaste school garanderen, inzetten op integratie van nieuwkomers: daar gaan we voor”, aldus de politica.

Cultuur en media maken ook deel uit van haar standpunten. “Wij stellen met overtuiging dat moet worden geïnvesteerd in kunst en cultuur”, vult ze aan. “Tegelijk moet iedereen in contact kunnen komen met cultuur.” Enkele basisvoorwaarden voor een democratische samenleving zijn een gezond mediabestel en mediawijze burgers, daarin kunnen creatieve, zelfbewuste en kritische burgers zich ontplooien en maatschappelijk engageren.

Wat hoopt u te bereiken?

“In mijn vakgebied aan de universiteit heb ik expertise verworven in media en cultuur. Beiden zijn zo belangrijk voor onze samenleving en onze democratie. Die kennis wil ik in het Vlaams Parlement graag in dienst stellen van de inwoners van Vlaanderen”, antwoordt Segers.

“Mijn schepenambt in de Vlaamse rand rond Brussel heeft me een realistisch beeld gegeven van de problemen die op onze regio afkomen. Holle slogans brengen ons niets verder, wel realistisch beleid. Vlamingen en nieuwkomers kunnen hier samenwerken en samenleven, verbonden met de bruisende hoofdstad Brussel”, besluit ze.

Cedric Dujardin – 14de plaats Vlaams Parlement

Cedric Dujardin is 30 jaar en werkt bij Securitas als postoverste. Hij is ook gemeenteraadslid en bestuurslid bij sp.a Dilbeek.

Jong en oud

“Kinderen kiezen niet in welke wieg ze liggen. Daarom trekken we de sociale toeslagen voor gezinnen met een bescheiden inkomen op en dus ook de gezinnen waarin gewerkt wordt geven we extra steun”, legt Dujardin uit. In hun voorstel krijgt elk kind hetzelfde basisbedrag namelijk 130 euro.

De politicus legt de nadruk op betaalbare en degelijke woningen voor de jonge generatie. “Dit willen we bereiken door een lastenverlaging voor jonge gezinnen en het aanbieden van sociale leningen”, zegt hij.

De politicus denkt ook aan de oudere generatie door middel van een rechtvaardig pensioenstelsel. “Wie eerder begint te werken, mag voor ons eerder met pensioen”, aldus de politicus. “Iedereen heeft het recht op pensioen te gaan  na 42 jaar werken. Zo behouden we de pensioenen betaalbaar en rechtvaardig.”

Hij is ook tegen een btw-verhoging en basisgoederen zoals energie, voedsel en telecom mogen niet duurder zijn dan in de buurlanden.

Wat hoopt u te bereiken?

“Deze verkiezingen zijn voor mij een manier om mij in Dilbeek nog eens te tonen en dient als voorbereiding voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Als gemeenteraadslid hoop ik ons ledenaantal in de regio Groot-Dilbeek te verhogen”, vertelt hij.

“Campagne voeren voor een afdeling is ook een goede ervaring die ik zeker meeneem naar de toekomst. Een goede score halen deze verkiezingen is niet alleen voor mij, maar voor de ganse ploeg van sp.a belangrijk”, besluit Dujardin.

Laura Jonville – 15de plaats Vlaams Parlement

Laura Jonville is 24 jaar. Ze heeft een diploma Psychologie op zak en volgde ook een lerarenopleiding. Jonville werkt als kinder- en jongerenpsychologe in CGG PassAnt vzw en als coördinator suïcidepreventie voor Vlaams-Brabant. Ze is lid van sp.a en bestuurslid van sp.a Sint-Pieters-Leeuw.

Welvaart

“We gaan als partij voor sociale en economische welvaart voor iedereen”, vertelt Jonville. “Een goede sociale zekerheid, genoeg jobs voor iedereen, onderwijs voor iedereen en niet op vijftig kilometer van gezinnen hun deur.” Volgens de politica zou iedereen solidair moeten meedragen naargelang zijn inkomen en dat zonder uitzonderingen.

Wat hoopt u te bereiken?

“Voorlopig en aangezien mijn plaats op de lijst heb ik geen al te grote ambities voor dit jaar maar toch zoveel mogelijk stemmen halen om het goede programma van sp.a mee te steunen en mijn steentje bij te dragen”, zegt ze. “Op basis van deze stemmen eventueel een hogere plaats behalen voor volgende verkiezingen.” 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?