Karel Van Belle over één jaar als gemeenteraadslid

Gewezen gemeentelijk diensthoofd Karel Van Belle werd tijdens de verkiezingen in 2019 verkozen tot gemeenteraadslid voor oppositiepartij en kartel N-VA-Lennik Kwadraat.  Hij blikt even terug op zijn eerste jaar als raadslid waarin hij heel wat vragen stelde en voorstellen deed, waarvan er een aantal door de meerderheid werden aanvaard.

Ratten

De gemeente Lennik geeft geen rattenverdelgingsmiddelen meer aan de inwoners. “De gemeente vindt dat je zelf verantwoordelijk bent voor rattenverdelging op je eigendom. Ik heb een voorstel gedaan op de gemeenteraad om opnieuw rattenvergif aan de bevolking uit te delen. Het moet wel bijgehouden worden in een register zoals dat vroeger gebeurde. De bevoegde schepen zei toen dat het wettelijk niet kon, maar het kan wel perfect. De gemeente mag rattenvergif uitdelen. Ze moeten er wel een biodegradeerbaar doosje bij geven, waar dat gif in zit zodanig dat daar alleen een rat een muis in kan, geen honden of katten. Het kan perfect gratis gegeven worden aan de bevolking zoals vroeger. Maar de gemeente wenst dat niet te doen, want het is een voorstel van de oppositie. Als je met ratten zit, moet je zelf maar iemand aanstellen om ze weg te halen."

Bomen

“De bomen langs de Rosweg werden onvoldoende gesnoeid. Ik heb gevraagd om de bomen terug aan te planten op het Masiusplein. De bomen die in het kader van de mobiliteit aangebracht zijn op dat plein, en die de ingang van de kerk accentueren, moeten terug geplant worden.

De gemeente zegt dat die bomen regelmatig afgereden worden en ze wensen die niet opnieuw te planten, wat spijtig is. De bomen op de Negenbunderstraat zijn ook ooit afgereden en die zijn wel opnieuw geplant. Die staan nu heel mooi. Het plein kan terug in ere hersteld worden als ze die bomen wel opnieuw planten maar men wil dat niet doen. In plaats van nieuwe bomen te voorzien op de Markt, zouden ze beter de bomen die er al staan onderhouden. Ik heb ook aandacht gevraagd voor de bomen van de Kroonstraat, die krijgen geen water en staan te verdorren. Ook in de winter moet je een boom water geven, ongeacht of het regent, of niet want die bomen hebben maar een klein plantvak. Ik heb gevraagd om die vakken van een onderbeplanting te voorzien zodat het water niet kan verdampen. De schepen lachtte dat weg. Ik stel tot op heden vast dat ze nog onvoldoende water krijgen.”

Frans Van der Steenstraat

“Ik heb gevraagd hoe het zat met de ingrepen om het verkeer af te remmen in de Frans van der Steenstraat. Ze hebben het vroegere systeem van het oude bestuur weggenomen zonder iets te zeggen. Men stelde vast dat er opnieuw weer te snel gereden wordt en wil dus terug naar een nieuw systeem gaan. Ik heb gevraagd wanneer dat een definitieve vorm zou krijgen maar daar heeft men mij niet kunnen op antwoorden, dus ik hoop dat het deze legislatuur nog in orde komt. Over de snelheidsremmers ben ik ook een paar keer tussengekomen.”

“In Lennik telt elke boom, zeggen ze. Waarom hebben ze die bomen op de Frans Van der Steenstraat bij de aanleg van dat fietspad dan weggenomen? De schepen heeft mij daarop geantwoord dat als een boom in de weg staat, hij die afzaagt. Maar daar moet je een vergunning voor hebben. Die kappingen moeten vergund zijn."

Kerkhofreglement

“Op mijn voorstel om het kerkhofreglement aan te passen heeft de gemeente positief gereageerd. Men heeft die aanpassingen erbij gezet en een nieuw reglement gemaakt. Ik had daar verschillende opmerkingen over en dat heeft de gemeente positief beantwoord. Zo moeten aankondigingen van ontgravingen ruim voor Allerheiligen aangekondigd worden.”

Het college

“Het college heeft te veel bevoegdheden om goed te kunnen werken. Er worden ook te weinig dossiers door de gemeente zelf afgehandeld. Alles gaat naar studiebureaus. De gemeente doet zelf zeer weinig aan dossiers.”

Het feest van de derde leeftijd

“Ik heb gevraagd om het feest van de derde leeftijd gratis te maken. Het is te duur voor de mensen en het resultaat is een magere opkomst. Vroeger was het gratis en mensen werden opgehaald. De raad van gepensioneerden zegt dat het zo mag blijven maar ik vind van niet, het is te duur. Vroeger zat de sporthal bomvol, nu is dat veel minder.”

Zoutbakken

“Ik heb al twee keer gevraagd om opnieuw zoutbakken te plaatsen in de winter. Dat zijn bakken waar de gemeente zout in plaatst om de doodlopende wegen te strooien. Nu strooien ze al die wegen machinaal, ook als het niet echt nodig is. Daar gaat dus een enorme massa zout naartoe. De schepen van milieu heeft dat toegegeven. Daar gaat een massa zout naartoe terwijl je dat met een paar zakken zout kan oplossen. Het zou veel beter zijn naar het milieu toe dat we terug die zoutbakken plaatsen.”

Het wachtbekken

“Ze moeten de werking van het wachtbekken aan de sporthal een bekijken. Na een hevige regenval moet dat bekken na een tijd leeg lopen. Nu staat het voor ¾ gevuld. Dat wil zeggen, dat als er morgen een grote regenval komt, dat er maar ¼ capaciteit over is voor wateropslag. Miljoenen liter water kunnen dan niet worden opgeslagen. Dat kan zorgen voor wateroverlast in de stroomafwaarts gelegen gebieden. Het bekken zou leeg moeten lopen maar de afloop zit waarschijnlijk verstopt. Het heeft niks te maken met de hoge grondwaterstanden, zoals de milieuschepen zegt, want het is een waterdichte kuip. De gemeente zou dergelijke zaken veel meer in het oog moeten houden, want nu lachen ze het weg.”

NVDR: Ondertussen lijkt het probleem opgelost. Er volgt nog een bijdrage over de stand van zaken rond de eventuele uitbreiding van het wachtbekken.

Bouwput

"Er is door bouwwerken, een bouwput op de Kerkstraat (Sint-Martens), een verzakking ontstaan. Die put moet dringend gedicht worden. Buren vrezen dat hun huis gaat scheuren."

Fietsstraat

“De gemeente heeft fietsstraten ingevoerd. Het eerste deel ging van aan de kapel tot de Assesteenweg. Ik stelde voor om dat uit te breiden met een stukje naar de Busingenstraat toe. Men heeft dat gedaan en zelfs nog verder uitgebreid tot aan het SGI. Dat is zeer positief. De gemeente heeft het nog verder uitgebreid dan gevraagd. Het is een serieuze verbetering.”

Herinrichting Markt

“Bij de herinrichting van de Markt willen ze bomen planten en de fontein wegdoen. Dat dossier hapert een beetje. In het verleden zijn hier zware ongevallen gebeurd, dodelijke ongevallen ook. Sinds de herinrichting van de doortocht is er geen enkel noemenswaardig ongeval meer gebeurd. Dat is al 10 jaar zo. Ik heb gezegd; als je die Markt herinricht, zie dan dat het probleem van de ongevallen opgelost is. Men lachte dat weg maar ik heb hun er attent op gemaakt. Ik zou voorzichtig zijn met die bomen te planten want de bladeren gaan op de weg vliegen en die gaat terug vettig worden. Ze gaan daar problemen mee zoeken.”

Fusie

Is Lennik bereid om een fusie aan te gaan? “Ik vrees dat we de komende jaren een fusie gaan opgelegd krijgen en dat Lennik zal moeten fusioneren. Ik heb gevraagd om toch eens te kijken in welke mate het zou mogelijk zijn om gesprekken aan te gaan met andere gemeenten. De gemeente zegt mij dat dat niet nodig is en dat Lennik alleen zal blijven. Ik zou toch gesprekken beginnen met gemeenten binnen de politiezone zoals Pepingen. Het zou spijtig zijn moest de eigenheid van Lennik verloren gaan, want als ze een gemeente opleggen om te fusioneren, riskeren we zeker de eigenheid te verliezen. Dat zou bijvoorbeeld door een fusie met Dilbeek het geval zijn.”

Olmenpark

“‘Elke boom telt’ zeggen ze hier altijd. Ik stel vast dat aan de ingang van het Olmenpark bomen worden afgezaagd, nu al drie. Ik heb dat gemeld bij de schepen. Ze gingen dat onderzoeken. Men wist niet wie dat deed. Dat is erg, zeker als je beweert dat elke boom telt.”

Begraafplaats

“Het begraafplaats van Sint-Kwintens-Lennik ligt er nog altijd zeer drassig bij. Men heeft daar al voor 20 000 € aan drainering gelegd maar dat systeem werkt dus niet. Je kan toch niet betalen voor iets dat niet werkt. Je moet de verantwoordelijke daarvoor aanspreken (studiebureau, aannemer...).”

Arconateplein

“Ik heb gevraagd om de bomen die op het Arconateplein geplant zijn te laten dichtgroeien, zodanig dat daar in de zomer over het pleintje een schaduw valt. Ook als het motregent, sta je nog altijd droog. Maar dat gaan ze dus niet doen. “

Rommelmarkt

De gemeentelijke belasting op het houden van de rommelmarkt zijn nu gelijkgeschakeld aan de prijzen van de boerenmarkt. “Daarvoor heb ik kunnen zorgen. De prijs om de rommelmarkt te mogen inrichten in Gaasbeek is aanzienlijk lager dan vroeger. De organisatoren moeten betalen aan de gemeente om daar te staan. Ze moeten nu ook niet meer betalen als de rommelmarkt niet doorgaat. Ze moeten het wel staven waarom het niet doorgaat. De rommelmarkt stond ten dode opgeschreven met die hoge prijzen.”

Schapenstraat

Bij de nieuwe aanleg van de Schapenstraat krijgt de straat twee ‘soorten’ verlichting. “Een deel bekabeling ligt bovengronds en een deel ondergronds. Dat snap ik niet goed. Het kan niet dat er op één straat twee soorten verlichting zijn. Dat is zeker het gevolg van besparingen en een slechte opvolging van het dossier. Vroeger heeft de gemeente de weg in geslagen om alles ondergronds te leggen, dus dat moet doorgaan. Geen twee soorten inwoners, dat is te gek.”

Verhuis gemeente

“De verhuis van het gemeentehuis naar de pastorie werd uitbesteed. Dat kost belachelijk veel geld. De verhuis van de pastorie terug naar het gemeentehuis, dat is wel door gemeente gebeurd. Men heeft het ingezien dat het niet nodig was om zoveel geld uit te geven.”

Wegenonderhoud

“Ik heb bij het begin van deze legislatuur gezegd dat er bij de vorige legislatuur veel te weinig geïnvesteerd is in onderhoud van wegen. Vroeger werden elk jaar drie straten grondig aangepakt en hersteld. In een periode van 6 jaar werden18 wegen hersteld plus nog eens een groot project. Vorige legislatuur zijn er maar twee wegen opgelapt, dat is veel te weinig”, besluit Van Belle.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?