Kansen voor kunst en natuur met KunstBROEDERIJ ’t Groot Waterhof

Het Waterhof, ook gekend als Hof te Bossuit, een stukje erfgoed in Sint-Martens-Lennik, krijgt eindelijk een welverdiende opwaardering. Het is één van de zeldzame overgebleven middeleeuwse grote pachthoven in de omgeving. Saffelberg Investments maakt plannen om deze oude leegstaande vierkantshoeve om te vormen tot een Pajotse plek voor beeldende kunsten. Zo krijgt de hoeve de kans om, in alle rust, opnieuw te schitteren in zijn landelijke omgeving.

 Functiewijziging

 De vroegere landbouwfunctie verdwijnt en de woonfunctie blijft behouden in de vorm van een (conciërge-)woning. De focus komt op kunst te liggen zonder dat ’t Groot Waterhof een evenementenlocatie wordt. Er komt dus geen groot en druk economisch project.

 De huidige plannen voorzien in een kunstenaarsverblijf voor tijdelijk residerende kunstenaars. Zij kunnen gebruik maken van het kunstenaarsatelier, ingericht voor beeldende kunsten.

 ’t Groot Waterhof wordt ook geen permanente galerij voor kunst maar er zullen sporadische, kleinschalige gelegenheden zoals vernissages, plaats vinden. In de plannen is er ook een multifunctionele ruimte voorzien, voor o.a. gemeentelijke culturele activiteiten. Deze plannen passen allemaal binnen het bestaande kader, er komen geen nieuwe bouwvolumes bij.

 Natte omgeving

 ’t Groot Waterhof heeft zijn naam niet gestolen. De hoeve ligt in een natte omgeving en deze natuurlijke factor wordt als een pluspunt ingezet. De historische grachten worden deels hersteld, met een gunstig effect op de plaatselijke waterhuishouding. Aan de noordzijde, bij de Molenbeek, komt een zone die sterk kan vernatten. Hier kan overtollig water langzaam infiltreren in de bodem. De mistige sfeer, die hier vooral ’s ochtends voelbaar is, past perfect bij de opzet van het kunstproject.

 Timing

 Momenteel wordt de aanvraag van de omgevingsvergunning volop voorbereid. Als de vergunning wordt verleend kunnen de verbouwingswerken eind 2022 of begin 2023 starten. De werken zullen enkele jaren duren. “Het zou mooi zijn als er tegen kerstmis 2025 effectief op kunst wordt gebroed in KunstBROEDERIJ 't Groot Waterhof!”

 Open communicatie

 Saffelberg Investments houdt de communicatielijnen open, niet alleen voor alle officiële regelingen met de gemeentelijke overheid, maar ook met de inwoners van Sint-Martens-Lennik. Projectwebsite www.kunstbroederij.be geeft een overzicht van het project en zal later ook berichten over de vordering van de werken. Geïnteresseerden kunnen er vragen stellen en inschrijven op de nieuwsbrief.

Ontwikkelaar: Saffelberg Investments / Studiebureau: PLAN+ / Architecten: [P²_ARCHITECTEN]

Simulaties: C www.kunstbroederij.be

Lees ook:

vervallen hoeve herleeft

brabanconne

 

 

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?