Juridische slag tegen moskee in Halle door Vlaams Belang voorlopig beslecht

In de juridische procedureslag tegen de vestiging van een moskee en Koranschool in Essenbeek heeft het Vlaams Belang een vergunning kunnen laten vernietigen. In een nieuw arrest vernietigt De Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de moskee Arrahman langs de Nijvelsesteenweg. Het arrest gaat in tegen het besluit van het Halse schepencollege en de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant. De vergunningsprocedure is nog niet noodzakelijk ten einde.

Het dossier sleept intussen al aan van in 2016. Toen dienden de moskeebeheerders een aanvraag in tot uitbreiding van hun huidig gebedshuis bovenaan Sint-Rochus. Na protest en bezwaarschiften van het Vlaams Belang werd de vergunningsaanvraag ingetrokken.

In maart 2020 werd een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend. Ditmaal voor het verbouwen van de oude loods achter de voormalige Lidl langs de Nijvelsesteenweg. Ondanks de beroepsprocedure die het Vlaams Belang aanhangig maakte, gaf zowel het schepencollege als de provincie toelating voor het project. [Archief: Halse Moskee mag, onder voorwaarden, verhuizen]

Waarna het Vlaams Belang met het dossier naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapte. En die heeft nu zijn oordeel klaar in een nieuw arrest. "Een arrest waarbij de argumentatie van het Vlaams Belang grotendeels wordt gevolgd. Zo stelt het administratief rechtscollege dat men vanuit het stadsbestuur en de provincie "ten onrechte is meegegaan in de motieven van de aanvrager zonder kritisch onderzoek van de deugdelijkheid ervan." Ook de argumentatie dat de meeste bezoekers met het openbaar vervoer zouden komen en de buurt dus geen mobiliteitsoverlast zal ondervinden, wordt door de Raad als niet onderbouwd beschouwd", laat de partij weten.

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans die het dossier al van bij aanvang opvolgt is het alvast "hoopgevend dat het rechtscollege zich uiterst negatief uitspreekt over de inpasbaarheid van een dergelijke grote moskee in een residentiële wijk."

Einde in zicht?

Het Vlaams Belang blijft de zaak ondanks het arrest van dichtbij opvolgen. "Aangezien de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning hoofdzakelijk heeft vernietigd omwille van motiveringsgebreken bestaat de kans dat de provinciale deputatie de vergunning alsnog toekent met een uitgebreidere motivering", luidt het.

Volgens Hals gemeenteraadslid Andre Gorgon staan de sterren echter gunstiger voor de tegenstanders van het project dan voor de voorstanders. "De motiveringen van de Raad over de mobiliteitsoverlast ter plaatse en de geluidshinder maken het quasi onmogelijk om alsnog over te gaan tot het verlenen van de vergunning. Het is duidelijk dat een dergelijke megamoskee geen plaats heeft in een woonwijk.

Wat gebeurt er nu?

De provincie moet nu binnen een termijn van drie maanden een nieuwe vergunningsbeslissing nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de opmerkingen van het administratief rechtscollege. Indien dat besluit positief zou zijn voor de bouw van de moskee, kan er opnieuw in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een piste die het Vlaams Belang nu al aangeeft te zullen bewandelen indien nodig.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?