Halse Moskee mag, onder voorwaarden, verhuizen

Halle geeft groen licht voor de omgevingsvergunning die werd aangevraagd door de vzw Arrahman. De vzw wil de Halse moskee, die nu gevestigd is aan de Nijvelsesteenweg, onderbrengen in een loods aan de overkant van het kruispunt met de N203a. Aan de omgevingsvergunning worden wel enkele voorwaarden gekoppeld.

Al sinds de jaren ’70 beschikt de moslimgemeenschap in Halle over een eigen gebedshuis. De eerste moskee was gehuisvest in de Volpestraat, sinds de jaren ’90 verzamelen de moslims in een gebedshuis aan de Nijvelsesteenweg. De plannen om deze moskee te verbouwen en uit te breiden werden in het verleden telkens afgewezen omwille van een gebrek aan parkeerplaatsen.

Om tegemoet te komen aan deze bezwaren wil de vzw Arrahman nu een opslagplaats aan de overkant van het kruispunt met de N203a herinrichten tot een gebedshuis. Volgens de plannen zal een groot deel van het gelijkvloers ingericht worden als parking.

Omgevingsvergunning onder voorwaarden

Tegen de omgevingsvergunning werden tal van bezwaren ingediend omwille van de verkeersoverlast en de brandveiligheid. Het college van burgemeester en schepenen behandelde deze elementen en keurde de aanvraag goed maar onder voorwaarden. Zo moet de vzw Arrahman o.m. extra uitgangen en evacuatietrappen voorzien. Voor deze aanpassingen zal de vzw een bijkomende omgevingsvergunning moeten aanvragen. Zolang deze veiligheidsmaatregelen niet gerealiseerd zijn, kan de loods ook niet gebruikt worden als gebedshuis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?