Jongeren testen alcoholverkoop bij lokale horecazaken in Herne

HERNE - Op een onaangekondigd moment zullen in enkele horecazaken in Herne jongeren trachten een alcoholisch drankje te bestellen. Dit is een test om na te gaan of horeca-uitbaters de alcoholwetgeving naleven. Uit de resultaten zal blijken of er al dan niet extra dient gesensibiliseerd te worden. Deze actie is een samenwerking tussen de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland, Horeca Vlaanderen, de gemeente Herne en VAD, de vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen.

VAD wil in samenwerking met Horeca Vlaanderen, de gemeente Herne en de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland een test uitvoeren in de lokale horecazaken in Herne. De gemeente Herne is hiermee de enige gemeente in het Pajottenland waar dit jaar deze actie doorgaat.

Alle horecazaken ontvingen een brief met de aankondiging dat er een steekproef zou plaatsvinden binnen een tijdspanne van ongeveer 6 maanden, alsook een sticker en de alcoholwetgeving. Op een onaangekondigd moment zullen enkele jongeren, van 15 en 16 jaar, trachten alcohol aan te kopen in een horecazaak.  Na afloop van de actie ontvangt de gemeente een rapportje met de resultaten.

Extra sensibiliseren

Door deze test kan er nagegaan worden in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt nageleefd in de horecasector.  Bij overtreding van de wetgeving worden geen boetes uitgeschreven. Deze actie wil werken aan de bewustwording. Horeca-uitbaters moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid inzake het schenken en verkopen van alcohol aan minderjarigen. Naast deze test worden er ook nog extra controles uitgevoerd vanuit de FOD Volksgezondheid. Bij deze controles wordt er wel een PV opgemaakt indien de wetgeving niet wordt nageleefd.

Het is interessant voor het gemeentebestuur om te beschikken over deze informatie. Zo kunnen lokale handelaars extra gesensibiliseerd en geïnformeerd worden. De jeugdverenigingen worden ook extra gesensibiliseerd als gevolg van de vele controles die gehouden worden op jeugdfuiven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?