Jong CD&V Herne vraagt aandacht voor de biodiversiteit

Tijdens de ‘Week van de Bij’ die loopt van 2 tot 9 juni vraagt Jong CD&V Herne aandacht voor de bijen en de biodiversiteit in het algemeen. Naast klimaatverandering is ook de structurele aantasting van de biodiversiteit op een bijzonder alarmerend peil gekomen. De verschillende processen werken bovendien op elkaar in. Daarom kreeg elk raadslid een zakje bloemenzaad tijdens de zitting van de gemeenteraad van 22 mei.

Zonder bijen een lege winkelkar

Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit en groenten, zoals appelen, braambessen, courgettes, enz…

Kleinschalige, maar ook grootschalige maatregelen vereist

In de eigen gemeente of stad kan er al aandacht gaan naar het bij-vriendelijk inrichten van het openbaar groen, eigen tuinen en nog zoveel meer. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van een bloemenweide. Heel wat gemeentebesturen stellen in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant reeds bloemenzaad ter beschikking aan hun inwoners.

Uiteraard zijn er ook structurele maatregelen nodig om weerwerk te bieden tegen de snelle achteruitgang van biodiversiteit en natuurlijke leefgebieden, zowel in ons land als wereldwijd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?