Jeugdregio Pajottenland is projectvereniging geworden

Jeugdregio Pajottenland is geëvolueerd van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) naar een projectvereniging met subsidies van de Vlaamse overheid. 

Jeugdregio Pajottenland werd in 2008 in het leven geroepen met als doel het fuifbeleid van de 6 gemeenten op eenzelfde lijn te krijgen.  Door de jaren heen, groeide Jeugdregio Pajottenland uit tot een officiële samenwerkingsovereenkomst.  

In 2020 konden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de vorm van een projectvereniging voor het eerst een zesjarige werkingssubsidie aanvragen op basis van het Decreet bovenlokaal jeugdwerk.

Op 1 januari 2021 zag Projectvereniging Jeugdregio Pajottenland het levenslicht met daaraan een raad van bestuur en beleidsplan gekoppeld. Jeugdregio Pajottenland krijgt jaarlijks een bedrag voor het beleidsplan 2021-2026.  Het gaat om een systeem van cofinanciering: wat de lokale besturen in de acties van de projectvereniging investeren, wordt verdubbeld door de Vlaamse Overheid.  De komende 6 jaar zal Jeugdregio Pajottenland dan ook sterk inzetten op het realiseren van een sterker regionaal jeugdbeleid.

Intergemeentelijk samenwerken biedt alleen maar voordelen: krachten worden gebundeld, expertise wordt gedeeld, er wordt gezamenlijk ingezet op het sociaal welbevinden van jongeren en men organiseert activiteiten die je als ‘kleine’ gemeente alleen niet kan.

Meer info in verband met de toegekende subsidie vindt u op: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/jaarlijkse-subsidies-voor-intergemeentelijke-samenwerkingsverbanden-rond-jeugd-toegekend

Raad van bestuur
De raad van bestuur van bestaat uit 6 stemgerechtigde leden (schepenen van jeugd) en 6 raadgevende leden (gemeenteraadsleden) uit de deelnemende gemeenten.

Stemgerechtigde leden

 

Raadgevende leden

 

Kristof Cattie – Bever

 

Henk Verhofstadt – Bever

 

Marleen Merckaert – Galmaarden

 

Kristof Billens- Galmaarden

 

Simon De Boeck – Gooik

 

Jason Broodcoorens – Gooik

 

Lieven Vandenneucker – Herne

 

Paul Beyl – Herne

 

Johan Limbourg – Lennik

 

Peter Berckmans – Lennik

 

Saska Beeckmans - Pepingen

 

Peter Van Cutsem – Pepingen

 

 Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt dit jaar opgenomen door Simon De Boeck.  Het is de bedoeling om de volgende jaren een beurtrol te voorzien onder de stemgerechtigde leden.

 Beleidsplan

Het beleidsplan bestaat uit doelstellingen met concrete acties zoals bijvoorbeeld:

  • het uitwerken van een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle leeftijden
  • een intergemeentelijk fuifbeleid
  • het bevorderen van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren
  • het samenwerken met verschillende partners om een breed draagvlak te creëren

Een nieuw logo èn website
Jeugdregio Pajottenland pakt sinds kort uit met een nieuw logo dat eenvoudig, fris, kleurrijk en herkenbaar is. 

 Er werd gekozen voor een modern lettertype en jeugdige kleuren.  De 2 boogjes staan synoniem voor 2 figuren die elkaar de hand reiken, een teken van verbondenheid.  Die verbondenheid loopt verder in de naam van het Pajottenland (door de dynamiek van de figuren).  Een ‘hoofdje’ (geel) symboliseert de zon wat dan ook weer vrolijkheid en blijheid insinueert.    De kracht van het logo zit in de eenvoud en de herkenbaarheid.

Voordien was Jeugdregio Pajottenland enkel actief op Facebook.  Vanaf nu is er ook een website www.jeugdregiopajottenland.be waar u alle info vindt over het reilen en zeilen van Jeugdregio Pajottenland.

Aankomende activiteiten

  • Maandag 16 augustus, Zomeruitstap Bellewaerde (volzet)
  • Maandag 30 augustus, zomeruitstap Woordkid (volzet)
  • Zaterdag 16 oktober, opleiding fuifcoach (EHBO)
  • Zaterdag 23 oktober, opleiding fuifcoach (Brandbestrijding)
  • Zaterdag 4 december, opleiding fuifcoach (Theorie)
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?