Infrabel vraagt aangepaste omgevingsvergunning aan voor project IJzerenwegstraat

Infrabel zal binnenkort een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor het project IJzerenwegstraat. De spoorwegbeheerder paste de oorspronkelijke plannen aan op basis van een nieuw mobiliteitsonderzoek en hield hierbij rekening met de opmerkingen uit het eerdere openbaar onderzoek. Ter voorbereiding van de nieuwe aanvraag stelde Infrabel de mobiliteitsstudie en de aangepaste plannen voor aan het lokaal bestuur.

“Eerder dit jaar heeft Infrabel op vraag van het Lokaal Bestuur Denderleeuw haar omgevingsvergunningsaanvraag ingetrokken voor het verlengen van de IJzerenwegstraat/Groeneweg, het afschaffen van de spooroverweg Terjodenstraat/IJzerenwegstraat, het gedeeltelijk afschaffen van buurtweg 11 en het gedeeltelijk afschaffen van voetweg 31. Tijdens het openbaar onderzoek werden toen namelijk heel wat opmerkingen geformuleerd waarvoor de aanvraag geen oplossingen bood”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Yves De Smet uit.

Op vraag van het lokaal bestuur liet Infrabel ondertussen ook een mobiliteitsonderzoek uitvoeren. “Deze studie onderzocht de verschillende mogelijkheden, rekening houdend met de bezorgdheden van de omwonenden”, zegt De Smet.

In de nieuwe plannen blijft de nieuwe weg daarom open richting Erembodegem. De straat wordt daar dus niet geknipt door middel van een paaltje. Deze langsweg zal wel ingericht worden als fietsstraat en uitgerust met een apart voetpad. Ook worden enkele uitwijkstroken voorzien om het plaatselijk verkeer van de bewoners in de IJzerenwegstraat in twee richtingen toe te laten.

“Aangezien het traject van de fietssnelweg F415 passeert via deze weg, zal de nieuwe straat het statuut krijgen van een fietsstraat”, legt schepen Andy Depetter uit. “Dit statuut zorgt ook dat de snelheid aangepast wordt naar 30 km/uur. De spooroverweg in de Terjodenstraat wordt wel afgeschaft in de voorliggende plannen.”

“Door te kiezen voor deze opstelling kunnen de Wellenaren nog vlot richting Aalst, maar wordt het sluipverkeer richting onze gemeente via de IJzerenwegstraat maximaal geweerd. Na verloop van tijd volgt er een evaluatie om indien nodig bij te sturen”, zegt schepen De Smet.

Infrabel zal binnenkort deze aangepaste plannen indienen bij het Lokaal Bestuur Denderleeuw met het oog op een omgevingsvergunning. Daarna wordt opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd. Na dit openbaar onderzoek zal het college van burgemeester en schepenen op basis van alle stukken uit het dossier en de opmerkingen uit het inspraakmoment een gemotiveerd standpunt innemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. Aangezien het vergunningsdossier ook een wegenisproject bevat, zal ook de gemeenteraad zich hierover moeten uitspreken.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?