Infosessies alcoholhulpverlening voor OCMW-hulpverleners

Op 24 april en 14 mei organiseerde de preventiedienst Pajottenland, in samenwerking met het OCMW van Lennik en Herne twee infosessies voor de maatschappelijk werkers van de 6 OCMW’s van het Pajottenland.

Alcoholhulp, SOS nuchterheid, AA Vlaanderen en CGG preventiewerking Ahasverus Asse kwamen hun werking voorstellen. Daarnaast werd er ook uitleg gegeven rond de sociale kaart bij doorverwijzing van jongeren en volwassenen met een verslavingsprobleem. In totaal namen 15 hulpverleners deel aan deze gratis info- en netwerkingssessie.

“Ik voelde al lang de nood bij de OCMW’s om tips te krijgen bij dossiers rond alcoholverslaving. Een OCMW wordt er vaak mee geconfronteerd. Doorverwijzen naar de juiste hulpverlening is niet altijd evident. Soms uit onwetendheid bij de hulpverlener zelf, soms omdat het bij de OCMW-cliënt ontbreekt aan motivatie om iets aan zijn of haar probleem te doen,”  aldus Bianca Vanreepinghen, intergemeentelijk preventiewerker.

Er werd ook tijd gemaakt voor casusbespreking en vragen op maat.

Vanuit het OCMW van Herne werd in navolging van deze infosessie, de vraag gesteld om in het najaar een infosessie te organiseren rond de online hulpverlening en de hulpverlening bij gameverslaving. Vanuit de andere OCMW’s werd de vraag gesteld om meer handvaten te krijgen rond motiverende gespreksvoering.

In het najaar van 2019 zal er dus zeker nog een initiatief worden genomen om de hulpverlening korter bij de eerstelijnswerkers te brengen.

Het is een mooi voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking rond preventie in de 6 gemeenten van het Pajottenland.

Voor meer informatie kan je terecht bij de preventiedienst Pajottenland, Bianca Vanreepinghen, 054 31 35 43, bianca.vanreepinghen@gooik.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?