Informatievergadering omtrent windturbines

PEPINGEN - Het buurtcomité organiseert op 16 mei een informatievergadering omtrent de twee windturbines die men zou willen inplanten aan het Kestergat in Pepingen. Het openbaar onderzoek aangaande de milieuvergunningsaanvraag werd verlengd en intussen liepen er meer dan 850 bezwaarschriften binnen op het gemeentehuis.

“Tijdens gesprekken met omwonenden, merkten we dat vele inwoners onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijke inplanting van twee windturbines in Kestergat”, zegt Kim Timperman van het buurtcomité. “Ook de impact ervan, zowel op de gezondheid als op het waardevolle landschap, zijn ons inziens voor veel mensen niet duidelijk.  We denken dat het belangrijk is om de mensen goed te informeren en houden daarom op 16 mei om 16u een informatievergadering in zaal Limbourg.”

Het actiecomité wil een informatieve vergadering houden, die objectief de punten van de inplanting van windturbines aanhaalt. “Een aantal inwoners van Izegem, waar er al gelijkaardige windturbines werden gebouwd in de nabijheid van woningen, zullen komen getuigen over hun ervaringen. Op die manier hopen we dat de mensen zich een correct beeld kunnen vormen van de problematiek die gepaard gaat met de inplanting van dit soort windturbines zo kort bij woningen.  Wij hebben ook het schepencollege uitgenodigd.  De informatievergadering is volgens ons belangrijk voor de inwoners van Groot Pepingen en Gooik, vermits men de turbines wil plaatsen vlak aan de grens met Gooik en vermits ons werd bevestigd dat andere projectontwikkelaars aanvragen voorbereiden voor windturbines elders in de gemeente.  Mensen van elders in het Pajottenland zijn natuurlijk ook van harte welkom, aangezien ook daar de problematiek zeer actueel is.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?