Illegaal containerpark verzegeld in Ternat

TERNAT – De milieuambtenaar en de politie hebben aan de Waterkant in Ternat illegaal containerpark-stort verzegeld. Het werd al geruime tijd uitgebaat  door een Pool. Deze persoon stapelt zijn containers en divers afval in en aan een loods, gelegen in agrarisch gebied. Dergelijke activiteiten zijn in zo’n gebied volgens het gewestplan verboden. Er kwamen verleden jaar klachten bij de milieuambtenaar die de uitbater aanschreef wegens uitbating zonder vergunning. Herhaalde malen reageerde de uitbater niet op de processen-verbaal.

Tot op een dag dat hem via een proces-verbaal de kennisgeving werd overgemaakt dat de inrichting zou worden verzegeld. De betrokkene heeft toen heel de site opgeruimd.

Ondertussen is hij herbegonnen en bij een laatste controle werd de toegang tijdens het plaats bezoek van de milieuambtenaar en de politie geweigerd. Als gevolg hier van werd de inrichting vandaag om 10 uur verzegeld. De persoon kan tegen dit besluit beroep indienen bij de minister van  Leefmilieu. Het beroep schorst de bestuurlijke maatregelen niet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?