Iedereen is een ster bij Lennikse GBS ’ t Rakkertje

LENNIK - De 170 leerlingen van de Gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje konden kennis maken met de nieuwe juffen, een infrastructuurwijzingen en verfraaiingen en met het jaarthema ‘Iedereen is een ster’.

Het eerste wat opvalt is dat de containerklas (geplaatst in de zomer van 2010 ) verdubbeld is van oppervlakte. Dit was nodig om de 22 kleuters van de tweede kleutergroep juf Ilse en de nieuwe juf Evy op te vangen. Net zoals de voorbije schooljaren hebben de leerkrachten en leden van de ouderraad ook deze zomer verfraaiingswerken uitgevoerd zoals de herinrichting van een aantal lokalen, kleine verfwerken en de voorbereidende werken voor de inrichting van een volwaardig leerkrachtenlokaal. Vorig jaar werden er reeds klassen en spelen op de grond  getekend. Ook werd er door de ouderraad geïnvesteerd in de aankoop van valtegels, extra speelgoed en meubilair.

Met de plaatsing van de nieuwe containerklassen was er echter schade aan de parking, die onmiddellijk door het gemeentepersoneel werd hersteld waardoor de parking er op de eerste schooldag ook weer piekfijn bij lag. De vriendenkring en de ouderraad van de school, zijn in samenspraak met de directie, ook informatie en offertes aan het verzamelen voor de aankoop van het eerste digitale schoolbord voor de school. Op termijn is het de bedoeling meerdere klassen van een digitaal schoolbord te voorzien.

In de vestiging in het centrum werden de klassen wat heringericht en is een extra klaslokaal voorzien. Wegens het aantal leerlingen in het eerste leerjaar, werd er geopteerd om de klas in de voormiddagen te splitsen. Juf Annemie wordt hiervoor bijgestaan door Juf Romina. Hier werden in samenspraak met de muziekschool de klassen heringericht om het voor beide functioneler te maken. Het is niet evident om een lokaal overdag als klaslokaal en ’ s avonds als muziekklas te gebruiken.

Daarom hopen de directie, ouderraad en vriendenkring op een snelle, positieve oplossing voor het capaciteitsprobleem en rekenen zij op het samenvoegen van beide vestigingen in de nieuwbouw op de site in Eizeringen. Deze nieuwbouwklassen en polyvalente zaal bieden een oplossing aan de huidige problemen en geven de kans om de school zich verder te laten ontplooien op één locatie.

Met het einde van de werken aan de Assesteenweg in zicht kan er binnenkort ook veilig geparkeerd worden op de extra voorziene parkeerstroken in de schoolomgeving. De veiligheid aan de school wordt verbeterd door een rijbaanversmalling ter hoogte van de school en het terugplaatsen van het Octopusmeubilair. Ook tijdens het komende schooljaar worden door de directie en de Ouderraad nog  acties ondernomen om  de leer- en speelomstandigheden van de kinderen aan te passen aan de nieuwe noden. Het leerlingenaantal van GBS ’t Rakkertje stijgt elk jaar gestaag en zo ontstaan er steeds nieuwe noden waar snel en adequaat wordt aan gewerkt door de gemeente, een goedwerkende vriendenkring en ouderraad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?