Hoger Onderwijs behoudt coronamaatregelen tot eind februari

De universiteiten en hogescholen behouden hun huidige coronamaatregelen tot eind februari, het moment waarop de situatie opnieuw geëvalueerd zal worden. Voorzichtigheid blijft geboden. Het hoger onderwijs verschilt immers op belangrijke punten van het leerplichtonderwijs. “We kiezen nu voor stabiliteit, maar wel met een duidelijk perspectief”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In plaats van  kleine versoepelingen op de korte termijn, die misschien snel weer ingetrokken moeten worden, kiezen we om de inspanningen langer aan te houden, zodat we erna ingrijpender kunnen versoepelen”.

In het hoger onderwijs is afstandsonderwijs voorlopig de norm. Sinds 30 november kunnen er weliswaar enkele essentiële zaken fysiek georganiseerd worden als het echt noodzakelijk is of ter wille van de meest kwetsbare studenten. Zo kunnen er essentiële practica, stille studieplekken en campusmomenten georganiseerd worden voor studenten die hier echt nood aan hebben. Hiervoor mag echter maximaal 10% van de campuscapaciteit benut worden. Universiteiten en hogescholen kunnen bovendien nog altijd strenger zijn. Die strenge maatregelen zijn nodig omdat studenten een heel andere populatie zijn dan scholieren of leerlingen van de lagere school. De besmettingsrisico’s zijn anders en alleen al daarom blijft voorzichtigheid geboden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs hebben nu in overleg met virologen beslist om de maatregelen op universiteiten en hogescholen te behouden tot eind februari, het moment waarop de situatie opnieuw geëvalueerd wordt. Nu worden eerst de examens georganiseerd in veilige omstandigheden. Het tweede semester zal vervolgens opgestart worden in code rood. Ten vroegste vanaf maart kan er teruggeschakeld worden naar code oranje.

“Veel studenten en docenten hoopten op een snellere versoepeling, maar we willen geen jojo”, zegt Weyts. “Als we te snel versoepelen, dan moeten we die versoepelingen waarschijnlijk snel weer terugschroeven. Het is beter om nog wat langer op de tanden te bijten, zodat we dan daarna duurzaam kunnen versoepelen. De situatie is op dit moment nog altijd precair”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?