Hof van beroep stelt proces geweld tegen politiemensen uit tot 2021

In 2014 liep een interventie op een hoeve in Gooik slecht af voor een aantal leden van de politiezone Pajottenland. De zaak tegen de verdachten van de geweldpleging is weer op de lange baan geschoven. De waarnemend korpschef Philippe Annys pleit ervoor om Bodycams in te zetten om de verantwoordelijkheden duidelijk te stellen.

“In 2014 moesten onze politiemensen tussenkomen in een geschil. Hierbij werden zij het slachtoffer van ernstige slagen en verwondingen en weerspannigheid met lange arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Niet alleen hebben onze politiemensen fysieke letsels opgelopen, maar is de hele situatie ook traumatiserend. Voor een goede verwerking hiervan is het noodzakelijk dat het gerecht klaarheid schept in de verantwoordelijkheden en de daders sancties oplegt. Niet te vergeten dat onze politiemensen al urenlang ondervraagd werden door het comité-P, wat op zich al zéér innemend is. Uiteraard hoort ook het onderzoek van het comité-P tot de geplogenheden om een klacht rechtsgeldig te kunnen onderzoeken, maar de impact daarvan wordt onderschat.”, zegt waarnemend korpschef Philippe Annys.

Uitgesteld naar 2021

Wat hier opvalt is dat tijdens de zitting voor het Hof van Beroep te Brussel de zaak ten gronde opnieuw uitstelt is en wel naar juni 2021. “Recht spreken heeft in een rechtstaat zijn tijd nodig om het grondig en rechtvaardig te doen, gelukkig maar. Zeker als de verdachten allerhande procedures instellen die de rechtsgang aanzienlijk vertragen.  Maar wat met het recht van onze politiemensen? Welk signaal krijgen zij? Hoe krijgt een korpschef nog uitgelegd dat geweld tegen politie ernstig wordt genomen?”, vraagt de korpschef zich af.

Politie wordt niet geloofd

“Het uitstel is alvast een nieuwe kaakslag voor onze politiemensen die dag in dag uit ten dienste staan van de bevolking maar, voor alle duidelijkheid, niet als geuniformeerde boksbal. Wat we ook leren uit deelse uitspraken, is dat onze politiemensen niet geloofd worden, maar met harde bewijzen hun tussenkomsten moeten staven. Hierdoor is de investering in Bodycams bijna onvermijdelijk, wat de rechtsgeldigheid van ons optreden moet staven, maar tegelijk ook de rechten van de burgers waartegen opgetreden wordt zal  waarborgen”, besluit waarnemend korpschef Philippe Annys.

Federaal niveau

Michel Doomst, voorzitter van het politiecollege vindt ook dat het lang duurt voor men kan inschatten hoe ernstig een zaak wel is. Dat werkt bij onze politiemensen teleurstellend en ontmoedigend. We hebben het inzetten van Bodycams nog niet besproken in het politiecollege. In de wetgeving is er al een evolutie te merken maar het gebruik van de camera’s zou op federaal vlak moeten behandeld worden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?