Herne zoekt alternatieven na invoering parkeerplan Edingen

In de loop van dit jaar zal het nieuwe Edingse parkeerplan van start gaan. Dat breidt de huidige blauwe zone uit naar de stationsbuurt. Buurgemeente Herne heeft een motie ingediend tegen het parkeerplan en zoekt alternatieve oplossingen.

Het plan werd reeds op 14 december 2017 goedgekeurd op de gemeenteraad van Edingen. Op 27 maart 2018 ontving het bestuur van Herne een brief van de gemeente Opzullik (Silly). Die gemeente meent dat de hoge parkeerdruk “verkeersonleefbaarheid” teweeg zal brengen.

Edingen neemt zich voor om het centrum als een blauwe zone in te richten, met een algemene maximale parkeerduur van 4 uur voor niet-bewoners. Op onder meer het stationsplein is die duur beperkt tot 2 uur. Het station van Edingen trekt vele pendelaars uit buurgemeenten aan. Volgens het Opzullikse bestuur is er vandaag al onvoldoende parking, wat resulteert in wildparkeerders op het openbaar domein.

"We maken ons ook zorgen over de bereikbaarheid van het station voor pendelaars uit Herne."

De gemeente Herne werd niet ingelicht door  de stad Edingen over deze maatregel, wat verwonderlijk is door de ligging van het station. Herne vreest dat de nieuwe maatregel leidt tot het verschuiven van de parkeerdruk naar straten die net buiten de blauwe zone zijn gelegen, wat impact kan hebben op het grondgebied van Herne.

“Daarnaast maken we ons zorgen over de bereikbaarheid van het station voor de vele pendelaars uit Herne. We vroegen dan ook aan de gemeenteraad om een motie tegen het besluit van de Edingen gemeenteraad goed te keuren. Die motie is unaniem goedgekeurd", zegt burgemeester Kris Poelaert.

Maar Herne blijft niet bij de pakken ziten. "We namen contact op met de NMBS en vroegen of het mogelijk is de parking aan het station uit te breiden. We hebben de indruk dat er bereidheid is om mee te werken. Volgende weer verwachten we er meer nieuws over."

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?