Herne zet ook in 2017 een private veiligheidsfirma in

De gemeente Herne zal ook in 2017 een bewakingsfirma aanstellen om te patrouilleren op haar grondgebied.  Tijdens de nieuwjaarstoespraak van zonechef Marc Hellinckx werd meegedeeld dat de samenwerking in Herne als positief werd aanschouwd. 

De gemeente stelde, naar aanleiding van een opnieuw stijgend aantal diefstallen in de loop van de maand oktober, Securitas opnieuw aan.  “Wetende dat ook tijdens de eindejaarsperiode er een verhoogde diefstalactiviteit bestaat werd gedurende een gedeelte van november en de ganse maand december een oogje in het zeil gehouden door Securitas zodat het veiligheidsgevoel gegarandeerd kon blijven voor de inwoners”, zegt burgemeester Kris Poelaert.

Begin 2016 besliste het gemeentebestuur van Herne om bewakingsfirma in te schakelen, om te patrouilleren tussen de publieke gebouwen zoals de sporthal, het gemeentehuis, de scholen, de bib, het OCMW,…  Daarmee was de gemeente Herne de eerste gemeente in België die beroep deed op een privébewakingsfirma.  Deze beslissing kwam er nadat er in het voorjaar van 2016 een golf aan woninginbraken plaats vond in het Groene Kwadrant.  In januari en februari vonden er maar liefst 53 inbraken plaats.

Gedurende een periode van 3 maanden controleerde Securitas tussen 22 en 6 uur het publieke domein, wat voor een verhoogd veiligheidsgevoel bij de burgers diende te zorgen.  “En met succes want in de loop van de maand maart, waarschijnlijk mede dankzij de media-aandacht, vond er geen enkele inbraak plaats.  Van april tot september werden tussen de één en maximaal 6 meldingen  geregistreerd al dan niet met inbraak.  In oktober werd er opnieuw een merkelijke stijging geregistreerd (12) waarbij de gemeente, in samenspraak met de lokale politie, besloot Securitas opnieuw in te schakelen.  Het aantal daalde opnieuw tot 4 of 5 meldingen”, zegt de burgemeester.

Telkens een bewakingsagent iets verdacht opmerkte tijdens zijn route, diende hij dit te melden bij de lokale politie.  Die diverse meldingen hebben daarenboven bijgedragen om een aantal linken te kunnen  leggen tussen de diverse diefstallen en mogelijke bendes.   

“Zonder te beweren dat deze inschakeling dé oplossing vormt om het aantal diefstallen in te perken, kunnen we vandaag, op basis van de cijfers, wel vaststellen dat de inschakeling van Securitas een mogelijke bijdrage heeft geleverd tot een “normalere” toestand.  In deze optiek besloot het bestuur om ook in 2017 de nodige budgetten vrij te maken om beroep te kunnen doen op een bewakingsfirma.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?